Lớp đấu thầu
tết
Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

đạo tạo cấp chứng nhận, chứng chỉ, Đấu thầu, xây dưng

 Theo quy định tại Khoản 1, Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

BẤT ĐỘNG SẢN - MÔI GIỚI BĐS - QUẢN LÝ SÀN BĐS - ĐỊNH GIÁ BĐS

 

Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Qui định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Quản lý vận hành nhà chung cư.

QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Công ty cổ phần đào tạo asia là đơn vị đào tạo cấp chứng nhận, chứng chỉ được Bộ KH và ĐT công nhận, được đăng tải vào hệ thống dữ liệu, cơ sở đào tạo Đấu Thầu trên trang web  - mua samcong.mpi.gov.vn. Do cục quản lý đấu thầu cấp.Các quy định mới được ban hành sẽ được phổ biến như:

 

Luật đấu thầu mới số: 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu năm 2013. của Bộ kế hoạch và Đầu tư. - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP  ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015). 

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU ( LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ LỰA CHON NHÀ ĐẦU TƯ)

    Ngày 18/10/2013 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 27/2013/TT - BLĐTBXH quy định Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. người sử dụng lao động, người lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động cơ sở phải được đào tạo, huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Công ty cổ phần đào tạo ASIA luôn  tiếp nhận nhu cầu về đào tạo, huấn luyện an toàn lao động tại cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh toàn quốc. Các chương trình đào tạo được thực hiện theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BLTTBXH ngày 18/10/2013.   

KHÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG & VỆ SINH LAO ĐỘNG

 Công ty cổ phần đào tạo ASIA liên tục mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình các lĩnh vực: Xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, xây dựng công trình thủy lợi. Sau khi kết thúc khóa học các học viên đạt yêu cầu được cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo từng lĩnh vực tham gia học tập. Đây là điều kiện để học viên được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

 
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Các chương trình của chúng tôi luôn mang tính thời sự, khoa học và gắn liền những thực tiễn phát triển tại các cơ quan đơn vị, mang lại những lợi ích thiết thực, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên để từ đó mỗi cá nhân có những đóng góp tích cực cho đơn vị mình.

ĐẤU THẦU CƠ BẢN - NÂNG CAO - QUA MẠNG

Khóa học mới
  • a
  • Đối tác 1
  • Đối tác 2
  • Đối tác 4