Lớp đấu thầu
tết
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Khóa học   /  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - MGBĐS - XÂY DỰNG

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Tư vấn và hỗ trợ thủ tục hồ sơ cấp, giấy phép hành nghề do các sở xây dựng cấp.
Hotline:📞 0982.978.476/0932.383.331
📞 (04)362.843.123
Email: congtydaotaoasia@gmail.com
Website: daotao.asia
🥇CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
- Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Giám sát hạ tầng kỹ thuật
- Giám sát giao thông
- Giám sát thủy lợi, thủy điện
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.
- Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn
-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình).
-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (ghi rõ loại công trình).
🥈CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XD
-Thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế nội ngoại thất công trình
🥉CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
+ Khảo sát xây dựng bao gồm:
- Khảo sát địa hình.
- Khảo sát địa chất công trình.
- Khảo sát địa chất thuỷ văn.
+ Thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực chủ yếu:
- Thiết kế kết cấu công trình.
- Thiết kế điện công trình.
- Thiết kế cơ điện công trình.
- Thiết kế cấp- thoát nước.
- Thiết kế cấp nhiệt.
- Thiết kế thông gió, điều hoà không khí.
- Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.
- Thiết kế giao thông
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ:
+ Scan Bằng tốt nghiệp
+ Scan Chứng minh thư
+ Scan Chứng chỉ cũ đã có
+ Scan Ảnh ( 3* 4)
Ghi chú: Được 2 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp - yêu cầu tốt nghiệp đại học và cao đẳng trở lên.