Lớp đấu thầu
tết
Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Tin tức
Khoá học đấu thầu mới nhất theo luật đấu thầu số 43/2013/QH 13
Khoá học đấu thầu mới nhất theo luật đấu thầu số 43/2013/QH 13

 Hiện nay, nhằm mục đích giúp cho các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực liên quan cập nhật được các quy định pháp luật mới nhất, nắm vững kiến thức về chuyên môn về nghiệp vụ Đấu thầu, ASIA khai giảng các khoá học đấu thầu mới nhất theo luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 trong tháng 9, tháng 10 năm 2021.


Chi tiết