Lớp đấu thầu
tết
Khai giảng khóa QLDA CNTT, Giám sát thi công CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 73/CP) - HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Khai giảng khóa QLDA CNTT, Giám sát thi công CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 73/CP) - HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Khóa học   /  BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Căn cứ NĐ 73/2019/NĐ-CP)

Khai giảng khóa QLDA CNTT, Giám sát thi công CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 73/CP) - HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 001/2023/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 03  tháng 01 năm 2023
THƯ MỜI NHẬP HỌC
(V/v: Tham dự  khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ CNTT )
 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁ NHÂN TRÊN TP. HCM.

Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ như sau:

Số

Các khoá học

Học phí/hv

TL

Khai giảng

 

 

1

Khóa nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ thông tin (Theo NĐ 73/2019/CP)

2.700.000 đ

48 tiết

 

 

Lớp học ngày:

Đợt 1: 22/02/2023
Đợt 2: 16/03/2023
Đợt 3: 30/03/2023

 

2

Khóa nghiệp vụ Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (theo Nghị Định 73/2019/CP)

2.700.000đ

48 tiết

3

 Khóa giám sát thi công dự án CNTT (Theo NĐ 73/2019/CP)

2.700.000đ

24 tiết

     
     
 
 
Địa diểm học:  HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA – SỐ 10 ĐƯỜNG 3/2 – PHƯỜNG 12 – QUẬN 10 – TP. HỒ CHÍ MINH
 
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi Email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học

Hãy liên hệ để đăng ký:                                                    CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA

                      Trụ sở: Số Nhà 231- Yên Duyên - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN

                           Văn phòng: Số 105 Hoàng Ngân – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội

                      Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 - Fax: (04) 3645.3296

                Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com

 
* Kính đề nghị Quý Lãnh đạo đơn vị, cá nhân phổ biến Thông                                                            
 báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.
* Cty chúng tôi còn nhận tổ chức theo Hợp đồng nếu Cơ quan,
Doanh Nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tổ chức tại đơn vị mình.                                                                    
Nơi nhận:   - Văn phòng                                                                                                                                                       
                    - Thủ trưởng đơn vị
     - Phòng hành chính, tổ chức
     - Phòng kế hoạch                                                                                              
     - Phòng quản lý đấu thầu
     - Phòng thẩm định & QLDA
                    - Lưu VT