Lớp đấu thầu
tết
KHAI GIẢNG LỚP ĐẤU THẦU CƠ BẢN CHO ĐV BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀI ĐỨC KHAI GIẢNG NGÀY 30/8/2018

KHAI GIẢNG LỚP ĐẤU THẦU CƠ BẢN CHO ĐV BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀI ĐỨC KHAI GIẢNG NGÀY 30/8/2018