Lớp đấu thầu
tết
Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Khóa học   /  BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ( Căn cứ Nghị định 73/2019/NĐ-CP )

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 
 

 


Số: 003/2022/CNTT/TB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
 

 


                         Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

 

THƯ MỜI

Kính gửi:  THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN,

               CÁ NHÂN TRÊN TOÀN QUỐC

 Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ như sau:

Số

Các khoá học

Học phí/hv

Khai giảng

 

 

1

Khóa nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ thông tin (Nghị định 73/2019/NĐ-CP)

-  Học phần 01: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

- Học phần 02: Nghiệp vụ quản lý dự án ứng dụng CNTT

- Học phần 03: Nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

2.7 00.000 đ

 

 

      Lớp học ngày:

 

 

Đợt 1: 22/04/2022

Đợt 2: 20/05/2022

Đợt 3: 17/06/2022

 

 

 

 

2

Khóa nghiệp vụ Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (Nghị định 73/2019/NĐ-CP)

Bộ môn này học gồm 7 chuyên đề

2.700.000đ

3

 Khóa giám sát thi công dự án CNTT (Nghị định 73/2019/NĐ-CP)

- Học phần 01: Xác định giá trị phần mềm nội bộ

- Học phần 02: Phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

2.700.000đ

 

Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng ( Nộp 02 ảnh 3x4, học phí nộp tại lớp học.Kinh phí ăn, ở, đi lại học viên tự túc).

Hãy liên hệ để đăng ký:                                CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA

Trụ sở: Số Nhà 231- Tổ 5 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN

Văn phòng chính: Tầng 2 – Số 105 Hoàng Ngân – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội

                                           Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 - Fax: (04) 3645.3296

 

Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com

Mẫu đăng ký tham dự khoá học

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Tên đơn vị công tác

ĐT CQ, DĐ, Fax

Tên khóa học, ngày học

 

 

Nơi nhận :    -  Văn phòng

                             -  Thủ trưởng đơn vị

         -  Phòng hành chính, tổ chức

         -  Phòng kế hoạch

        -   Phòng quản lý đấu thầu

        -   Phòng thẩm định & QLDA

                   -   Lưu VT                                                                                                                   

 

 

 

         

 

 

            

 

Bài giảng
Văn bản pháp quy