Lớp đấu thầu
tết
Ngày 19/06/2024 khai giảng khóa Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin ( NĐ 73) HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Ngày 19/06/2024 khai giảng khóa Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin ( NĐ 73) HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Khóa học   /  BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Căn cứ NĐ 73/2019/NĐ-CP)

Ngày 19/06/2024 khai giảng khóa Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin ( NĐ 73) HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 006/2024/ASIA/TB
--------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
(V/v: Mở các khóa đào tạo nghiệp vụ ứng dụng CNTT)
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2024
 
THƯ MỜI
 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG BAN, CÁC CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC.
 
- Để trang bị kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ về Lập và quản lý dự án, lập dự toán chi phí đầu tư và giám sát thi công đối với dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Rèn kỹ năng về lập dự án, quản lý, thẩm định, khảo sát, thiết kế thi công, giám sát thi công đối với dự án về đầu tư ứng dụng CNTT và kỹ năng về xác định giá trị phần mềm nội bộ; phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.
Số
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
Bộ môn 1: Lập và quản lý dự án (Nghị định 73/2019/NĐ-CP)
2.700.000/1hv
 
Khóa ngày:
Bộ môn 1: 19/06/2024
Bộ môn 2: 20/06/2024
Bộ môn 3: 21/06/2024
 
          
 
2
Bộ môn 2: Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT (Nghị định 73/2019/NĐ-CP)
2.700.000/1hv
 
3
Bộ môn 3: Giám sát thi công (Nghị định 73/2019/NĐ-CP)
2.700.000/1hv
 
Hình thức học ONLINE:
Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
*   Dịch vụ hậu đào tạo:
 Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học
1
 
 
 
 
 
 
 
Hãy liên hệ để đăng ký:                                CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sở: Số Nhà 231- Tổ 5 – Yên Duyên – P. Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN
Văn phòng : Số 105 Hoàng Ngân – Nhân Chính - Thanh Xuân _ Hà Nội  
Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 / Fax: (04) 3645.3296
Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com
 
* Kính đề nghị Quý Lãnh đạo đơn vị, cá nhân phổ biến Thông
 báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.
* Cty chúng tôi còn nhận tổ chức theo Hợp đồng nếu Cơ quan,
Doanh Nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tổ chức tại đơn vị mình.              
Nơi nhận: - Văn phòng
                        - Thủ trưởng đơn vị
     - Phòng hành chính, tổ chức
     - Phòng kế hoạch
     - Phòng quản lý đấu thầu
     - Phòng thẩm định & QLDA
                        - Lưu VT