Lớp đấu thầu
tết
Dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị

Dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị

Khóa học   /  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - MGBĐS - XÂY DỰNG

Dịch vụ tư vấn thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị

Tư vấn thủ tục hồ sơ cấp, giấy phép hành nghề do các sở xây dựng cấp
Hotline: 0982.978.476/0932.383.331
 (04)362.843.123
Email: congtydaotaoasia@gmail.com
Website: daotao.asia

1. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
- Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Giám sát hạ tầng kỹ thuật
- Giám sát giao thông
- Giám sát thủy lợi, thủy điện
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.
- Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn
-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình).
-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ (ghi rõ loại công trình).
2. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XD
-Thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế nội ngoại thất công trình
3. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
+ Khảo sát xây dựng bao gồm:
- Khảo sát địa hình.
- Khảo sát địa chất công trình.
- Khảo sát địa chất thuỷ văn.
+ Thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực chủ yếu:
- Thiết kế kết cấu công trình.
- Thiết kế điện công trình.
- Thiết kế cơ điện công trình.
- Thiết kế cấp- thoát nước.
- Thiết kế cấp nhiệt.
- Thiết kế thông gió, điều hoà không khí.
- Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.
- Thiết kế giao thông
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ:
+ Scan Bằng tốt nghiệp
+ Scan Chứng minh thư
+ Scan Chứng chỉ cũ đã có
+ Scan Ảnh ( 3* 4)
Ghi chú: Được 2 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp - yêu cầu tốt nghiệp đại học và cao đẳng trở lên.