Lớp đấu thầu
tết
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Khóa học   /  DỊCH VỤ ĐĂNG KÍ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
 
Căn cứ pháp lý: Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT, Quyết định 805/QĐ-BKHĐT năm 2017.
 
1. Điều kiện:
 
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các Điều kiện sau đây:
 
1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản;
 
2. Tốt nghiệp đại học trở lên;
 
3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 
4. Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ;
 
5. Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.
 
2. Thành phần hồ sơ:
 
  Nộp 1 bộ hồ sơ bao gồm:
 
- Đơn đăng ký dự thi sát hạch;
 
- 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi;
 
- Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
 
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động đấu thầu. Bản khai có xác nhận của đại diện có thẩm quyền thuộc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp mà cá nhân đó là thành viên (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp) hoặc chủ đầu tư của dự án mà cá nhân đó đã tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân không do một cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của Hội nghề nghiệp thì phải có tài liệu chứng minh kinh nghiệm tham gia hoạt động đấu thầu;
 
- Bản cam kết quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu;
 
- Bản chụp văn bằng, chứng chỉ liên quan (Bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ đấu thầu cơ bản) được chứng thực.
 
3. Quy trình cấp:
 
- Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đăng ký và dự kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức;
 
- Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thi sát hạch, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, rõ ràng hoặc không đáp ứng yêu cầu thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi thông báo bằng văn bản để cá nhân bổ sung, làm rõ hồ sơ;
 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động cho những người vượt qua kỳ thi sát hạch.
 
4. Thẩm quyền cấp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
5. Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo.
 
6. Lệ phí cấp:
 
Mức thu chi phí thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:
 
- Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc: 1.500.000 đồng/thí sinh
 
- Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung: 1.800.000 đồng/thí sinh
 
- Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam: 1.800.000 đồng/thí sinh.
 
7. Thời hạn sử dụng: Không giới hạn
 
Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng Liên hệ Hotline: 0982. 978. 476