Lớp đấu thầu
tết
NGÀY 23/10/2020 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – LỰA CHON NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

NGÀY 23/10/2020 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – LỰA CHON NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Khóa học   /  ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ - BÌNH ĐỊNH

NGÀY 23/10/2020 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – LỰA CHON NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

                                         KHÓA ĐẤU THẦU QUA MẠNG!

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu;

 
-         THỜI GIAN khóa học Đấu thầu qua mạng:
Đợt 1: Ngày 23/10/2020 – đợt 2 ngày 14/11/2020
 
-         Đối tượng khóa học đấu thầu qua mạng:
Là tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia công tác đấu thầu đặc biệt các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa.
-         SAU KHÓA HỌC:
• Học viên được cấp chứng nhận đấu thầu qua mạng, chứng nhận bồi dưỡng của khóa học có giá trị trên toàn quốc;
• Học viên được cấp tài liệu học tập, hóa đơn tài chính hợp lệ của đơn vị đào tạo.
• Tại các tỉnh khác xin liên hệ trực tiếp qua :iphone: Hotline: 0982.978.476/ 0932.383.331 để được tư vấn hỗ trợ thời gian học tốt nhất.
-         Địa điểm học: Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.
 
-         𝑳𝒊𝒆̂𝒏𝑯𝒆̣̂𝑵𝒈𝒂𝒚𝑽𝒐̛́𝒊𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈𝑻𝒐̂𝒊Đ𝒆̂̉ Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄𝑯𝒐̂̃ 𝑻𝒓𝒐̛̣ 𝑽𝒂̀ 𝑻𝒖̛𝑽𝒂̂́𝒏𝑴𝒊𝒆̂̃𝒏𝑷𝒉𝒊́:
iphone: Hotline: 0982.978.476/ 0932.383.331
telephone: (04)362.843.123
Email: congtydaotaoasia@gmail.com
Website: daotao.asia