Lớp đấu thầu
tết
NGÀY 27/09/2019 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – LỰA CHON NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

NGÀY 27/09/2019 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – LỰA CHON NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Khóa học   /  ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ - BÌNH ĐỊNH

NGÀY 27/09/2019 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – LỰA CHON NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 009/2019/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019
THƯ MỜI NHẬP HỌC
(V/v: Tham dự  khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ)
 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG NGÃI
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ Quảng Ngãi như sau:
Căn cứ vào nghị định 116/2008/NĐ- CP ngày 14/11/2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư.
Căn cứ quyết định số 438/QĐ –BKH ngày 7/4/2009 của Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đấu thầu.
Căn cứ thông tư 10/2010/TT- BKH ngày 13/5/2010 Bộ Kế Hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu.
Số
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

Luật đấu thầu mới số: 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu năm 2013. của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

800.000 VNĐ/HV
 
Khóa ngày:

Đợt 1: 27/09 -29/09/2019

Đợt 2: 25/10 - 27/10/2019

 
2
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2010/TT-BKHĐT ngày 13/5/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
1.300.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1: 27/09 -29/09/2019

Đợt 2: 25/10 - 27/10/2019

 
3
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

( Thông tư 04/2017/TT – BKHĐT theo quy định chi tiết về lựa chọn Nhà Thầu qua hệ thống Đấu Thầu mạng Quốc Gia)

1.400.000 VNĐ/HV
 
 
Đợt 1:28/09/2019
Đợt 2:19/10/2019
 
4
KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
800.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1: 27/09 -29/09/2019

Đợt 2: 25/10 - 27/10/2019

 
 * Giảng viên: Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KH và Đầu tư, Bộ xây dựng
 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT  Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
*   Dịch vụ hậu đào tạo:
-   Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học
Hãy liên hệ để đăng ký:                                                      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sở chính: Số Nhà 231- Tổ 8 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN
Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 / Fax: (04) 3645.3296
 
* Kính đề nghị Quý Lãnh đạo đơn vị, cá nhân phổ biến Thông                                                         GIÁM ĐỐC
 báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.
* Cty chúng tôi còn nhận tổ chức theo Hợp đồng nếu Cơ quan,
Doanh Nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tổ chức tại đơn vị mình.                                                            Đã kí
Nơi nhận:   - Văn phòng                                                                                                                                                       
                    - Thủ trưởng đơn vị
     - Phòng hành chính, tổ chức
     - Phòng kế hoạch                                                                                            Đào Thị Hồng Luyến
     - Phòng quản lý đấu thầu
     - Phòng thẩm định & QLDA
                    - Lưu VT