Lớp đấu thầu
tết
Khai giảng Đấu thầu cơ bản, hướng dẫn Luật 43 và Nghị định 63 ngày 23/10/2020

Khai giảng Đấu thầu cơ bản, hướng dẫn Luật 43 và Nghị định 63 ngày 23/10/2020

Khóa học   /  HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH - HẢI DƯƠNG - NAM ĐỊNH - BẮC NINH - NINH BÌNH

Khai giảng Đấu thầu cơ bản, hướng dẫn Luật 43 và Nghị định 63 ngày 23/10/2020

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA

Số: 009/2020/ASIA/TB

--------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2020

THƯ MỜI NHẬP HỌC

(V/v: Tham dự  khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ)

 

Kính gửi:

THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH.

Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ tại Tp. Bắc Ninh như sau:

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

 

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 

Số

 Khoá học

Học phí/hv

Khai giảng

1

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

Luật đấu thầu mới số: 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu năm 2013. của Bộ kế hoạch và Đầu tư. - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015  về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

1.000.000 VNĐ/HV

 

Khóa ngày: 

Đợt 1: 23/10/2020

Đợt 2: 14/11/2020

2

KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2010/TT-BKHĐT ngày 13/5/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

1.200.000 VNĐ/HV

 

Đợt 1: 23/10/2020

Đợt 2: 14/11/2020

3

KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được áp dụng ngày 01/02/2020.

1.400.000 VNĐ/HV

 

 

Đợt 1: 24/10/2020

Đợt 2: 15/11/2020  

4

KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

1.000.000 VNĐ/HV

 

Đợt 1: 23/10/2020

Đợt 2: 14/11/2020

 * Giảng viên: Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KH và Đầu tư, Bộ xây dựng

 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT  Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng

*   Dịch vụ hậu đào tạo:

-   Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.

V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:

Mẫu đăng ký tham dự khoá học

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Tên đơn vị công tác

ĐT CQ, DĐ, Fax

Tên khóa học, ngày học

Hãy liên hệ để đăng ký:                                                  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA

Trụ sở : Số Nhà 231- Tổ 8 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN

Văn phòng chính: P. 16 -  Tầng 15 – Tòa nhà Hacinco – B3.7 – 27 Lê Văn Lương – Ngã tư Lê Văn Lương Cắt Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 / Fax: (04) 3645.3296

Website:asia.com.vn / congtydaotaoasia@gmail.com

 

* Kính đề nghị Quý Lãnh đạo đơn vị, cá nhân phổ biến Thông                                                        GIÁM ĐỐC

 báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.

* Cty chúng tôi còn nhận tổ chức theo Hợp đồng nếu Cơ quan,

Doanh Nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tổ chức tại đơn vị mình.                                                            Đã kí

Nơi nhận:   - Văn phòng                                                                                                                                                       

                    - Thủ trưởng đơn vị

     - Phòng hành chính, tổ chức

     - Phòng kế hoạch                                                                                                                  Đào Thị Hồng Luyến

     - Phòng quản lý đấu thầu

     - Phòng thẩm định & QLDA

                    - Lưu VT