Lớp đấu thầu
tết
Khai giảng Đấu Thầu Cơ Bản, Nâng Cao, Qua Mạng Thực hành Trên Máy 13/06/2020

Khai giảng Đấu Thầu Cơ Bản, Nâng Cao, Qua Mạng Thực hành Trên Máy 13/06/2020

Khóa học   /  ĐẤU THẦU CƠ BẢN - NÂNG CAO - QUA MẠNG

Khai giảng Đấu Thầu Cơ Bản, Nâng Cao, Qua Mạng Thực hành Trên Máy 13/06/2020

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 005/2020/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020
THƯ MỜI NHẬP HỌC
(V/v: Tham dự  khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu )
 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HÀ NỘI - HCM
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ HN  như sau:
Căn cứ vào nghị định 116/2008/NĐ- CP ngày 14/11/2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư.
Căn cứ quyết định số 438/QĐ –BKH ngày 7/4/2009 của Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đấu thầu.
Căn cứ thông tư 10/2010/TT- BKH ngày 13/5/2010 Bộ Kế Hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu.
-   Bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham gia thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật đấu thầu.
 
Số
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

Luật đấu thầu mới số: 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu năm 2013. của Bộ kế hoạch và Đầu tư. - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015  về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

1.000.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1: 12/06/2020 

Đợt 2: 26/06/2020 

Đợt 3: 17/07/2020

Đợt 4: 30/07/2020

2
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2010/TT-BKHĐT ngày 13/5/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
1.300.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1: 12/06/2020 

Đợt 2: 26/06/2020 

Đợt 3: 17/07/2020

Đợt 4: 30/07/2020

3
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

( Thông tư 04/2017/TT – BKHĐT theo quy định chi tiết về lựa chọn Nhà Thầu qua hệ thống Đấu Thầu mạng Quốc Gia)

1.400.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1: 13/06/2020

Đợt 2: 27/06/2020 

Đợt 3: 11/07/2020    

4
KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
1.000.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1: 12/06/2020 

Đợt 2: 26/06/2020 

Đợt 3: 17/07/2020

Đợt 4: 30/07/2020

Địa diểm học:  TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG – SỐ 220 ĐƯỜNG LÁNG – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA – SỐ 10 ĐƯỜNG 3/2 – PHƯỜNG 12 – QUẬN 10 – TP. HỒ CHÍ MINH
 * Giảng viên: Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KH và Đầu tư, Bộ xây dựng
 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT  Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học

Hãy liên hệ để đăng ký:                           CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA

Trụ sở: Số Nhà 231- Tổ 8 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN

Văn phòng chính: P. 16 -  Tầng 15 – Tòa nhà Hacinco – B.3.7 – 27 Lê Văn Lương - Ngã tư Lê Văn Lương Cắt Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 / Fax: (04) 3645.3296

Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com

 
* Kính đề nghị Quý Lãnh đạo đơn vị, cá nhân phổ biến Thông                                                        GIÁM ĐỐC
 báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.
* Cty chúng tôi còn nhận tổ chức theo Hợp đồng nếu Cơ quan,
Doanh Nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tổ chức tại đơn vị mình.                                                         Đã kí
Nơi nhận:   - Văn phòng                                                                                                                                                       
                    - Thủ trưởng đơn vị
     - Phòng hành chính, tổ chức
     - Phòng kế hoạch                                                                                              Đào Thị Hồng Luyến
     - Phòng quản lý đấu thầu
     - Phòng thẩm định & QLDA
                    - Lưu VT                                                                                                                   
 
                   
 
 
 
                                                                                                     
    NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

            Chuyên đề này giới thiệu tổng quan về đấu thầu, những quy định chung về đấu thầu, bao gồm:

            1.  Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.  Giải thích từ ngữ

            2. Đăng tải thông tin trong đấu thầu, đấu thầu qua mạng

            3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu. Điều kiện tham gia đấu thầu. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

            4. Yêu cầu đối với bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

            5. Đấu thầu quốc tế và ưu đãi trong đấu thầu quốc tế. Đồng tiền dự thầu, ngôn ngữ trong đấu thầu, chi phí trong đấu thầu. Quy định về thời gian trong đấu thầu

            6. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, bảo đảm dự thầu

            7.  Các hành vi bị cấm

Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu cơ bản

            Chuyên đề này giới thiệu hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, bao gồm:

            1. Hình thức lựa chọn nhà thầu

            2. Phương thức đấu thầu

Chuyên đề 3: Hợp đồng

Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về hợp đồng, bao gồm:

           1. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng

           2. Các hình thức hợp đồng

           3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

           4. Bảo hành

           5. Thành phần và nội dung hợp đồng

           6. Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng

           7. Thanh, quyết toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu cơ bản

              Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về kế hoạch đấu thầu, bao gồm:

           1. Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu

           2. Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu

           3. Nội dung kế hoạch đấu thầu

           4. Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

            Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về sơ tuyển nhà thầu, bao gồm:

1.   Phạm vi áp dụng

2.   Quy trình sơ tuyển nhà thầu

Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

            Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, bao gồm:

Chuyên đề 6.1: Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức

1.   Chuẩn bị đấu thầu

2.   Tổ chức đấu thầu

3.   Đánh giá hồ sơ dự thầu

4.   Đàm phán hợp đồng

5.   Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

6.   Thông báo kết quả đấu thầu

7.   Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

8.   Ký kết hợp đồng

Chuyên đề 6.2: Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

            Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, bao gồm:

1.   Chuẩn bị đấu thầu

2.   Tổ chức đấu thầu

3.   Đánh giá hồ sơ dự thầu

4.   Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

5.   Thông báo kết quả đấu thầu

6.   Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

7.   Ký kết hợp đồng

Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

Chuyên đề này giới thiệu các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, bao gồm:

1.   Chỉ định thầu

2.   Mua sắm trực tiếp

3.   Chào hàng cạnh tranh

4.   Tự thực hiện

5.   Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

6.   Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

Chuyên đề này giới thiệu các nội dung khác liên quan đến đấu thầu, bao gồm:

1.   Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu

2.   Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu

3.   Quản lý nhà nước về đấu thầu

4.   Kiểm tra, thanh tra đấu thầu

5.   Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

6.   Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

B. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

C. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

D. BÀI KIỂM TRA