Lớp đấu thầu
tết
KHAI GIẢNG LỚP ĐẤU THẦU QUA MẠNG TẠI HÀ NỘI.

KHAI GIẢNG LỚP ĐẤU THẦU QUA MẠNG TẠI HÀ NỘI.

Khóa học   /  KHÓA HỌC ĐẤU THẦU CƠ BẢN, NÂNG CAO, QUA MẠNG, ONLINE

KHAI GIẢNG LỚP ĐẤU THẦU QUA MẠNG TẠI HÀ NỘI.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 008/2020/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 05 tháng 0năm 2020
THƯ MỜI NHẬP HỌC
(V/v: Tham dự khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu cơ bản, Nâng Cao, Qua mạng )
 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG BAN, CÁ NHÂN TRÊNĐỊA BÀN TOÀN QUỐC.
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ như sau:
Số
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN
Luật đấu thầu mới số: 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu năm 2013.của Bộ kế hoạch và Đầu tư. - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).
1.000.000 VNĐ/HV
 
Khóa ngày:

Đợt 1: 28/08/2020 

Đợt 2: 11/09/2020 

Đợt 3: 25/09/2020 

2
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2010/TT-BKHĐT ngày 13/5/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
1.200.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1: 28/08/2020 

Đợt 2: 11/09/2020 

Đợt 3: 25/09/2020 

3
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được áp dụng ngày 01/02/2020.
Chương trình học off line
1.400.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1: 28/08/2020 

Đợt 2: 12/09/2020 

Đợt 3: 26/09/2020 

 
4
KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
1.000.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1: 28/08/2020 

Đợt 2: 11/09/2020 

Đợt 3: 25/09/2020 

5
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được áp dụng ngày 01/02/2020.
Chương trình học Online
1.600.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1:28/08- 29/8/2020 

Đợt 2:12/09- 13/9//2020 

Đợt 3:26/09 - 27/9/2020 

 
Địa điểm học HN: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI – SỐ 1 HOÀNG ĐẠO THÚY – THANH XUÂN HÀ NỘI
* Giảng viên: Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KHĐT – Đấu thầu qua mạngcác chuyên gia Trung tâm mạng Đấu Thầu Quốc gia.
* Các đối tượng cần học là: Các sở ban ghành, công ty, trung tâm, bệnh viện, trường học………
 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học
Hãy liên hệ để đăng ký:                                            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sở: Số Nhà 231- Tổ 8 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN
Văn phòng chính: P. 16 - Tầng 15 – Tòa nhà Hacinco – B3.7 – 27 Lê Văn Lương – Ngã tư Lê Văn Lương Cắt Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 / 0939.170.979/ Fax: (04) 3645.3296
Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com
 
Công ty chúng tôi còn nhận tổ chức đào tạo theo Hợp đồng nếu Quý Cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu.
Nơi nhận:
- Văn phòng
- Thủ trưởng đơn vị
- Phòng Tổ chức cán bộ & đào tạo
- Phòng Kế hoạch                                                                                                       
- Phòng Quản lý đấu thầu                                                                                                                                                                             
GIÁM ĐỐC
 
 
Đã kí
 
 
Đào Thị Hồng Luyến