Lớp đấu thầu
tết
Giảm học phí 10-15% khi đăng ký Lịch Học nghiệp vụ Đấu thầu, QLDA, Giám sát thi công XDCT, Chỉ Huy Trưởng, Kỹ Sư Định Giá, BHXH, HCVP

Giảm học phí 10-15% khi đăng ký Lịch Học nghiệp vụ Đấu thầu, QLDA, Giám sát thi công XDCT, Chỉ Huy Trưởng, Kỹ Sư Định Giá, BHXH, HCVP