Lớp đấu thầu
tết
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG HẠNG 1,2,3

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG HẠNG 1,2,3

Khóa học   /  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG HẠNG 1,2,3

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

STT

Môn thi

Mã môn thi

1

Định giá xây dựng

DG01

2

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

GS01

3

Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

GS02

4

Giám sát công trình giao thông cầu

GS03

5

Giám sát công trình giao thông đường sắt

GS04

6

Giám sát công trình giao thông hầm

GS05

7

Giám sát công trình NN&PTNT

GS06

8

Giám sát công trình Cảng

GS07

9

Giám sát công trình đường bộ

GS08

10

Hạ tầng kỹ thuật cấp nước

HT01

11

Hạ tầng kỹ thuật thoát nước

HT02

12

Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn

HT03

13

Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn

KS01

14

Khảo sát địa hình

KS02

15

Kiểm định xây dựng công trình cầu

KD01

16

Kiểm định công trình xây dựng DD&CN

KD02

17

Kiểm định công trình đường sắt

KD03

18

Kiểm định công trình giao thông đường bộ

KD04

19

Kiểm định công trình NN&PTNT

KD05

20

Kiểm định công trình đường thủy

KD06

21

Kiểm định hạ tầng kỹ thuật cấp nước

KD07

22

Kiểm định hạ tầng kỹ thuật thoát nước

KD08

23

Kiểm định hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn

KD09

24

Thiết kế An toàn PCCN

TK01

25

Thiết kế Cấp thoát nước

TK02

26

Thiết kế Cầu

TK03

27

Thiết kế Điện - Cơ điện

TK04

28

Thiết kế Hầm

TK05

29

Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt

TK06

30

Thiết kế Công trình GT đường bộ

TK07

31

Thiết kế Công trình GT đường sắt

TK08

32

Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN

TK09

33

Thiết kế Kiến trúc công trình

TK10

34

Thiết kế Quy hoạch xây dựng

TK11

35

Thiết kế cảng đường thủy

TK12

36

Thiết kế công trình NN&PTNT

TK13

37

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp nước

TK14

38

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật thoát nước

TK15

39

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn

TK16

Chuyển đổi Chứng chỉ

1

PL Định giá Xây dựng

PLDG

2

PL Giám sát thi công xây dựng

PLGS

3

PL Khảo sát xây dựng

PLKS

4

PL Kiểm định xây dựng

PLKD

5

PL Thiết kế xây dựng

PLTK

6

PL Thiết kế quy hoạch

PLQH