Lớp đấu thầu
tết
Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Khóa học   /  KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU THẦU QUA MẠNG ( THỰC HÀNH TRÊN MÁY TÍNH )
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 0060/2022/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022
THƯ MỜI NHẬP HỌC
(V/v: Tham dự khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu cơ bản, Nâng Cao, Qua mạng )
 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG BAN, CÁ NHÂN TRÊNTOÀN QUỐC.
Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA là đơn vị đào tạo uy tín được Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đào tạo, cấp chứng chỉ Đấu thầu. Thông tin được đăng tải trên Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
-          Ngày 31/05/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2022, Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thay thế cho các thông tư sau:
-          Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;
-          Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp:
-          Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá;
-          Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn;
-          Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
-          Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
-          Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
-          Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
Mục đích của khóa học:
- Nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành cho các cán bộ làm công tác trong lĩnh vực đấu thầu tại các đơn vị.
·         Thời gian khai giảng: Lớp ngày: sáng học 8h00 – 11h30; học chiều từ: 13h30 – 16h30
Số
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN
(Theo thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
Hình thức học Online qua hệ thống Zoom và Offline
1.000.000 VNĐ/HV
 
Khóa ngày:
Đợt 1: 15/07/2022
Đợt 2: 27/07/2022
2
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
Hình thức học Online qua hệ thống Zoom và Offline
1.200.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 15/07/2022
Đợt 2: 27/07/2022
3
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
(Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng)
Hình thức học Online qua hệ thống Zoom và Offline
1.200.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 16/07/2022
Đợt 2: 28/07/2022
4
KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
         Hình thức học Online qua hệ thống Zoom và Offline
1.000.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 15/07/2022
Đợt 2: 27/07/2022
5
Lớp Hướng Dẫn cho Nhà Thầu đăng tải Hồ sơ năng lực, Hồ sơ tham dự thầu qua mạng (Với các gói thầu Hàng hoá, xây lắp, tư vấn, hỗn hợp, phi tư vấn, vốn khác)
1.800.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 14/07/2022
Đợt 2: 28/07/2022
6
Lớp Hướng Dẫn cho Bên Mời Thầu đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Đăng thông báo mời thầu, đăng kết quả mở thầu qua mạng
1.800.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 14/07/2022
Đợt 2: 28/07/2022
7
LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU
( Kinh phí trên đã hỗ trợ khai hồ sơ)
Hình thức ôn Online qua hệ thống Zoom và Offline
5.000.000 VNĐ/HV
 
 
* Giảng viên: Là các chuyên gia Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KHĐT.Bộ xây dựng, Bộ TT & TT
* Các đối tượng cần học là: Các sở ban ghành, công ty, trung tâm, bệnh viện, trường học………
 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học
 
Hãy liên hệ để đăng ký:                                CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sở: Số Nhà 231- Tổ 5 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN
Văn phòng: Tầng 2 – Số 105 Hoàng Ngân – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội
                                           Điện thoại: 046.284.3123/ 0982978476 - Fax: (04) 3645.3296
Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com
                                                                                                                        
Công ty chúng tôi còn nhận tổ chức đào tạo theo Hợp đồng nếu Quý Cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu.
Nơi nhận:
- Văn phòng
- Thủ trưởng đơn vị
- Phòng Tổ chức cán bộ & đào tạo
- Phòng Kế hoạch                                                                                                       
- Phòng Quản lý đấu thầu                                                                                                                                                                             
                                                  GIÁM ĐỐC 
 
 
                                   Đã kí
 
 
 
                       Đào Thị Hồng Luyến
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
   
     NỘI DUNG KHÓA HỌC
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
---------******----------
A.CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
-          Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
-          Qúa trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước
-          Qúa trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam
-          Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án
-          Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
-          Các đối tượng áp dụng
-          Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu
Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
-          Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
-          Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
-          Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
-          Quy trình lựa chọn dnah sách ngắn hạn
-          Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một tuí hồ sơ gói thầu hàng hóa,xây lắp, phí tư vấn, hỗn hợp
-          Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
-          Quy trình chào hàng cạnh tranh;
-          Quy trình chỉ định thầu;
-          Quy trình mua sắm trực tiếp
-          Quy trình tự thực hiện
-          Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
-          Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu
Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
-          Khái niệm đấu thầu qua mạng;
-          Mục đích, lợi ích của việc triển khai đầu thầu qua mạng
-          Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam
-          Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
-          Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
-          Trách nhiệm của các bên , của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Bài giảng
Văn bản pháp quy