Lớp đấu thầu
tết
Tư vấn và hỗ trợ thủ tục hồ sơ cấp, giấy phép hành nghề do các sở xây dựng cấp.

Tư vấn và hỗ trợ thủ tục hồ sơ cấp, giấy phép hành nghề do các sở xây dựng cấp.

Khóa học   /  CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG H1 BXD CẤP - H2, H3 SỞ XÂY DỰNG CẤP

Tư vấn và hỗ trợ thủ tục hồ sơ cấp, giấy phép hành nghề do các sở xây dựng cấp.

🎉️🎉 Thời gian hiệu lực của chứng chỉ năng lực xây dựng
🍃🍃 Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 10 năm. Tổ chức phải làm thủ tục cấp lại khi chứng chỉ năng lực hết hiệu lực hoặc khi có nhu cầu.
🍃🍃 Trường hợp có thay đổi nội dung chứng chỉ năng lực phải làm thủ tục cấp lại trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có thay đổi.
🎖️🎖️ Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực xây dựng:
📍 Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng I: : Được giám sát thi công xây dựng công trình tất cả các cấp cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực;
📍 Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng II: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực.
📍 Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng III: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực.
____________________________
🔑𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝑯𝒆̣̂ 𝑵𝒈𝒂𝒚 𝑽𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝑻𝒐̂𝒊 Đ𝒆̂̉ được tư vấn:
📱Hotline: 0982.978.476/ 0932.383.331
☎️ (04)362.843.123
💻 Email: congtydaotaoasia@gmail.com

🌐 Website: daotao.asia