Lớp đấu thầu
tết
Ngày 24/02/2023 khai giảng khóa VTLT tại Hải Phòng

Ngày 24/02/2023 khai giảng khóa VTLT tại Hải Phòng

Khóa học   /  HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH - HẢI DƯƠNG - NAM ĐỊNH - BẮC NINH - NINH BÌNH

Ngày 24/02/2023 khai giảng khóa VTLT tại Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 001/2023/ASIA/TB
              --------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023
                                                                      
      Kính gửi:                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
          Thực hiện Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2002; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia.   
          Nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác Hành chính văn phòng, văn thư - lưu trữ và cán bộ làm công tác soạn thảo văn bản cho cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp, Công ty CP Đào tạo ASIA thông báo tổ chức chương trình tập huấn vào thời gian địa điểm cụ thể như sau:
TT
KHÓA HỌC
Kinh phí
Thời gian học ngày
 
1
 
KHÓA NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ - LƯU TRỮ VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN
 
1.400.000
VNĐ/1 HV
 
Khóa 1: 24/02/2023
Khóa 2: 23/03/2023
              
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC:
1-       Giới thiệu và hệ thống hóa các văn bản QPPL về soạn thảo văn bản, công tác Văn thư-Lưu trữ và hành chính Văn phòng.
-     Quản lý và điều hành văn phòng hiện đại ; Công tác văn thư lưu trữ
+    Các quy định mới về công tác văn thư và ký thuật soạn thảo văn bản hành chính theo Nghị định 09/2010,  ngày 08/2/2010 của Chính phủ, Thông tư 01/2011/TT-BNV, ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ
+    Quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi trong DN; Tổ chức việc thực hiện công tác lưu trữ
+    Trao đổi giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong thực tế.
-    Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Văn thư-lưu trữ.
-    Trao đổi kinh nghiệm về công tác văn thư lưu trữ của DN; Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng QL thời gian.
1-        Tổ chức, điều hành hoạt động của bộ phận hành chính văn phòng
2-        Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong giao tiếp hành chính
3-        Nghiệp vụ cơ bản của công tác Văn thư, thể thức văn bản và thẩm quyền ban hành văn bản  quản lý nhà nước; tổ chức quản lý công văn đi-đến; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ và lưu trữ cơ quan; các văn bản mới của Đảng và Nhà nước về công tác văn thư
4-        Nghiệp vụ cơ bản của công tác Lưu trữ; Phương pháp thu thập, xác định giá trị, chỉnh lý, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ ở một cơ quan; các quy định, hướng dẫn mới của Đảng và Nhà nước về công tác lưu trữ.
5-        Tổng quan về các văn bản
6-        Phương pháp soạn thảo văn bản; các quy định mới về biên tập và QL văn bản của Đảng, Nhà nước
Đối tượng tham dựCác cán bộ làm công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ, hành chính tại các Cơ quan, đơn vị từ cấp xã đến cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương; Các chuyên viên, chuyên viên chính làm công tác thông tin tổng hợp, biên tập và xử lý văn bản của các Cơ quan, Doanh nghiệp ở Trung ương và Địa phương; Các cá nhân khác có nhu cầu bổ túc kiến thức
Thời gian học : sáng từ 8h00’ - 11h30’; chiều  từ 13h30’ - 17h00
 Địa điểm học tại:     TT  NGOẠI NGỮ HẢI PHÒNG - SỐ 10 -TRẦN PHÚ - Q.NGÔ QUYỀN-HẢI PHÒNG
 
[
* Các học viên sau khi kết thúc khoḠhọc sẽ được cấp chứng nhận theo quy định, kính đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập gửi công văn, điện thoại hoặc Fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng theo mẫu dưới đây.
 
[[[[[

Hãy liên hệ để đăng ký:                                       CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA

Trụ sở: Số Nhà 231- Yên Duyên - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN

Văn phòng chính:  Số 105 Hoàng Ngân – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội

                                           Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 - Fax: (04) 3645.3296

Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
   
* Kính đề nghị Quý Lãnh đạo đơn vị, cá nhân phổ biến Thông
 báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.
* Cty chúng tôi còn nhận tổ chức theo Hợp đồng nếu Cơ quan,
Doanh Nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tổ chức tại đơn vị mình.
Nơi nhận: - Văn phòng
                     - Thủ trưởng đơn vị
     - Phòng hành chính, tổ chức
     - Phòng kế hoạch
     - Phòng quản lý đấu thầu
     - Phòng thẩm định & QLDA
     - Lưu VT