Lớp đấu thầu
tết
Ngày 21/04/2022 khai giảng khóa Định Giá Xây Dựng

Ngày 21/04/2022 khai giảng khóa Định Giá Xây Dựng

Khóa học   /  GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ngày 21/04/2022 khai giảng khóa Định Giá Xây Dựng

 
 
THÔNG BÁO KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG TẠI HÀ NỘI
 
       Kính gửi :  CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN......
 
    Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ như sau:
 
I. Thời gian và kinh phí khoá học:
1- Thời gian Khai giảng:
 
Đợt 1 21/04/2022

- Đợt 2 19/05/2022

- Đợt 3 16/06/2022

2- Kinh phí khoá học: 1.500.000đ/hv
bao gồm các chi phí: Giảng dạy, tài liệu, chứng nhận, khai bế giảng, và các chi phí phục vụ khác.
II. Thủ tục và địa điểm nhập học:
1. Thủ tục nhập học:- Mỗi học viên nộp : Bản sao văn bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học; Bản sao CMTND, 04 ảnh cỡ 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)
2. Địa điểm học:Trường Đào Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong - 220 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
IV. Chứng nhận : Học viên hoàn thành chương trình học tập được cấp Chứng nhận đúng qui định BXD
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Tel : 04.62843123/ Email : congtydaotaoasia@gmail.com/Website: www. daotao.asia
 0982.978.476/0932.383.331
Xin trân trọng cảm ơn!   
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng bao gồm 9 chuyên đề với thời lượng 56 tiết, cụ thể như sau:
Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành (8 tiết)
I. Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình (Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai)
1. Những nội dung cơ bản của Luật Xây dựng
2. Những nội dung cơ bản của Luật Đất đai liên quan tới hoạt động xây dựng
3. Những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư liên quan đến hoạt động xây dựng
4. Những nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu liên quan tới hoạt động xây dựng
II. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
1. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C
2. Lập thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình
3. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
III. Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1. Các hình thức quản lý dự án
2. Các yêu cầu nội dung về quản lý dự án
IV. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
1. Khái niệm chi phí đầu tư xây dựng công trình
2. Quá trình hình thành giá xây dựng công trình
3. Nghiệp vụ định giá xây dựng
4. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
5. Quản lý tổng mức đầu tư
6. Quản lý dự toán công trình
7. Quản lý định mức xây dựng
8. Quản lý giá xây dựng công trình
9. Quản lý chỉ số giá xây dựng
10. Quản lý hợp đồng xây dựng
11. Quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư
V. Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình
1. Các quy định chung về điều kiện năng lực đối với tổ chức và cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng.
2. Điều kiện năng lực hành nghề xây dựng đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
3. Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động xây dựng của tổ chức
Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)
I. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án
1. Một số vấn đề chung về tổng mức đầu tư
2. Một số phương pháp xác định tổng mức đầu tư
3. Phân tích mức độ áp dụng của các phương pháp
II. Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án
1. Khái niệm hoạt động đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án
2. Xác định các yếu tố làm căn cứ phân tích, tính toán kinh tế - tài chính dự án
3. Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính dự án
4. Phân tích và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của dự án đầu tư
5. So sánh các kết quả và lựa chọn phương án
III. Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư
1. Một số vấn đề chung về suất vốn đầu tư
2. Phương pháp và các bước tiến hành tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình
IV. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng
1. Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số giá
2. Phân loại chỉ số giá xây dựng
3. Nguyên tắc và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình
V. Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng
1. Vai trò và ý nghĩa của độ dài thời gian xây dựng
2. Các phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng công trình
Chuyên đề 3: Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình (12 tiết)
I. Phương pháp lập định mức xây dựng công trình
1. Hệ thống định mức xây dựng
1.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật
1.2. Định mức tỷ lệ
2. Phương pháp lập định mức dự toán xây dựng công trình
II. Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình
1. Khái niệm, yêu cầu và phân loại đơn giá xây dựng công trình
2. Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình
III. Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công công trình
1. Một số lý luận chung về giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
2. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
3. Phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
4. Các ví dụ tính toán giá ca máy và giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
IV. Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
1. Một số vấn đề chung liên quan đến chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
2.2. Phương pháp xác định chi phí tư vấn
3. Sử dụng các phương pháp trên để xác định chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư, dự toán công trình
Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (4 tiết)
I. Phương pháp đo bóc khối lượng
1. Khái niệm về đo bóc khối lượng xây dựng và vai trò của việc đo bóc khối lượng trong việc định giá xây dựng
2. Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình
II. Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình
1. Khái niệm, vai trò của việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
2. Mục đích và yêu cầu của việc kiểm soát chi phí
3. Điều kiện cần thiết để thực hiện quá trình kiểm soát chi phí
4. Nội dung kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
5. Tổ chức quản lý việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình (4 tiết)
I. Khái niệm, nội dung, vai trò của dự toán xây dựng công trình
1. Khái niệm
2. Nội dung
3. Vai trò
II. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
1. Nguyên tắc xác định
2. Phương pháp xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình
III. Quản lý dự toán xây dựng công trình
1. Thẩm tra, phê duyệt dự toán xây dựng công trình
2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)
1. Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng (8 tiết)
A. Những quy định chung
I. Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
II. Các loại hợp đồng xây dựng
1. Theo tính chất, loại công việc trong hoạt động xây dựng cần thực hiện
2. Theo giá hợp đồng
III. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
IV. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng
V. Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng
VI. Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
B. Những quy định cụ thể
I. Các thông tin về Hợp đồng xây dựng
1. Thông tin về hợp đồng xây dựng
2. Căn cứ ký kết hợp đồng
3. Hồ sơ hợp đồng xây dựng
4. Luật và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng
II. Nội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện
1. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng
2. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng
3. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng
III. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng
IV. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng
V. Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng
VI. Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng
VII. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
VIII. Các nội dung khác của hợp đồng
Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
I. Thanh toán vốn đầu tư
1. Các yêu cầu cơ bản
2. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền trong thanh toán vốn đầu tư
II. Quyết toán vốn đầu tư
1. Các yêu cầu cơ bản
2. Nội dung, hồ sơ, thẩm quyền thẩm tra báo cáo quyết toán
3. Kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư
4. Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
5. Phê duyệt quyết toán
6. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, kiểm toán
7. Thời hạn quyết toán
8. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành
III. Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng
1. Các yêu cầu, nguyên tắc
2. Phương pháp quy đổi
IV. Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng
1. Các yêu cầu chung
2. Các quy định cụ thể về xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng
Chuyên đề 9: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (4 tiết)