Lớp đấu thầu
tết
Ngày 20/06/2024 khai giảng khóa An Toàn Lao Động Và VS Lao Động Tại Tp. Hà Nội

Ngày 20/06/2024 khai giảng khóa An Toàn Lao Động Và VS Lao Động Tại Tp. Hà Nội

Khóa học   /  KHÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG & VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày 20/06/2024 khai giảng khóa An Toàn Lao Động Và VS Lao Động Tại Tp. Hà Nội

 
http://daotao.asia/upload/fckeditor/logo.jpg
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 006/2024/ASIA/TB
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
(V/v: Mở các khóa đào tạo nghiệp vụ )
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2024
THƯ MỜI
 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁC CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP. HN
 
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ như sau:
 
Số
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
 
1.200.000/1hv
Khóa tối:

Đợt 1:  20/06/2024

Đợt 2:  18/07/2024

Đợt 3:  15/08/2024

Đợt 4:  19/09/2024 

Địa điểm học                                
Giảng viên     :  Là chuyên gia Cục An toàn Lao động, Bộ LĐ TB và XH
 
Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Cấp Chứng chỉ, Chứng nhận Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
*   Dịch vụ hậu đào tạo:
-         Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học
1
 
 
 
 
 
 
 
Hãy liên hệ để đăng ký:         CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA

Trụ sở : Số 231- Yên Duyên - P. Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN

Văn phòng :  Số 105 -  Hoàng Ngân - P. Nhân Chính  - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476/ Fax: (04) 3645.3296
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   
* Kính đề nghị Quý Lãnh đạo đơn vị, cá nhân phổ biến Thông
 báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.                                                                                      
* Cty chúng tôi còn nhận tổ chức theo Hợp đồng nếu Cơ quan,
Doanh Nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tổ chức tại đơn vị mình.