Lớp đấu thầu
tết
Ngày 15/07/2022 khai giảng các khóa nghiệp vụ tại Ninh Bình

Ngày 15/07/2022 khai giảng các khóa nghiệp vụ tại Ninh Bình

Khóa học   /  HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH - HẢI DƯƠNG - NAM ĐỊNH - BẮC NINH - NINH BÌNH

Ngày 15/07/2022 khai giảng các khóa nghiệp vụ tại Ninh Bình

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 0080/2022/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
(V/v: Mở các khóa đào tạo nghiệp vụ)
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022
THƯ MỜI
 
Kính gửi:
CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN......
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ như sau:
(Xin vui lòng liên hệ để biết nội dung chi tiết của từng khóa học - 0982.978.476)
TT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TÓM TẮT NỘI DUNG ĐÀO TẠO
HỌC PHÍ
01
QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH
Luật LĐ và các VBPL liên quan; Qlý LĐ, HĐLĐ, kỷ luật LĐ…
Các quy định về tiền lương, hình thức trả lương, xây dựng cơ chế lương
Các vấn đề về BHXH, thông tư NĐ, vấn đề, tình huống liên quan…
Phòng ngừa những sai sót trong QLLĐ, tiền lương & BHXH
900.000 VNĐ/HV
(Học 2 ngày)
02
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

(Theo thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

1.000.000 VNĐ/HV
 (Học 3 ngày)
03
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
Ngoài những ND được đề cập trong ĐTCB, HV nghiên cứu chuyên sâu hơn về: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; mua sắm hàng hóa; xây lắp
1.200.000 VNĐ/HV
 (Học 5 ngày)
04
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

(Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng)

1.200.000 VNĐ/HV
 (Học 2ngày)
05
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Tổng quan về quản lý dự án ĐTXDCT; Lựa chọn nhà thầu, HĐXD
Quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí của dự án ĐTXDCT; Quản lý ATLĐ, môi trường XD, QL rủi ro, thanh quyết toán vốn ĐTXDCT
1.200.000 VNĐ/HV
(Học 8buổi)
06
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quản lý dự án ĐTXDCT, phân loại dự án, trách nhiệm quyền hạn của các cấp QLNN đối với vốn NSNN và của Lãnh đạo DN đối với vốn đầu tư của DN; Những quy định về QL chi phí DA. Vận dụng các hình thức HĐ và các PP thanh quyết toán vốn ĐTXD; Trách nhiệm QLCL, QLCT của chủ ĐT, các tổ chức TV, nhà thầu; QL tiến độ và thời gian thực hiện dự án ĐTXDCT
1.200.000 VNĐ/HV
(Học 8buổi)
07
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Các VBPL trong GSTC XDCT; Hệ thống QLCL trên công trường
Hệ thống quy chuẩn, TCKT, điều kiện KTTC và nghiệm thu; Quy trình và nội dung giám sát chất lượng thi công XDCT; Giám sát: tiến độ, ATLĐ và VSMT trong thi công XDCT, công tác khảo sát XD; Tổ chức GSTC XDCT… Và các CĐ: dân dụng, công nghiệp và HTKT; giao thông; thủy lợi, thủy điện.
1.600.000 VNĐ/HV
 (Học 16buổi)
08
CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
Luật XD và các VB liên quan; Quyền, nghĩa vụ của nhà thầu trong việc thực hiện HĐ thi công XDCT; Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD; QLCL, klượng, tiến độ TC XDCT và tổ chức CTXD; QL chi phí XDCT, QL ATLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người LĐ, người sử dụng LĐ trên CT cùng các vấn đề liên quan tới CHT công trường
1.200.000 VNĐ/HV
(Học 6buổi)
09
ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tổng quan về dự án đầu tư; Giám sát, đánh giá DAĐT; Giám sát, đánh giá DAĐT sử dụng 30% vốn NN trở lên; Giám sát, đánh giá DAĐT sử dụng nguồn vốn khác; Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư; Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá DAĐT
900.000 VNĐ/HV
(Học 6buổi)
10
LẬP DỰ TOÁN & ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG
Các quy định trong công tác lập dự toán; Kết cấu hồ sơ dự toán; PP đo bóc tiên lượng, lập dự toán; Tìm hiểu sâu và vận dụng linh hoạt, xây dựng ĐM, ĐG …; Lập dự toán hoàn chỉnh đối với một công trình…
1.800.000 VNĐ/HV
(Học 6buổi)
11
ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
Quản lý dự án ĐTXDCT cùng các hệ thống VBPL liên quan
Tổng quan về công tác định giá xây dựng
Các phương pháp xác định TMĐT, đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án, xác định định mức, đơn giá XDCT, đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí, xác định dự toán XDCT… Lựa chọn nhà thầu, QL hợp đồng XD; Thanh quyết toán vốn ĐTXDCT
1.600.000 VNĐ/HV
(Học 15buổi)
12
NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
QL chi phí ĐTXDCT; phân loại dự án, phân cấp CT; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án ĐTXD, xử lý VBPL về xây dựng
Hướng dẫn thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, các căn cứ, trình tự, thủ tục, tổ chức, kế hoạch, quy trình…
1.100.000 VNĐ/HV
(Học 6buổi)
13
NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
Hệ thống VBPL về soạn thảo VB, công tác VT-LT và HCVP
Tổ chức, điều hành hoạt động của bộ phận HCVP; Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong giao tiếp HC; Nghiệp vụ cơ bản của công tác văn thư, công tác lưu trữ; Tổng quan về văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính…
1.400.000 VNĐ/HV
(Học 2ngày)
14
AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Đối tượng học ATLĐ, VSLĐ được cụ thể thành các nhóm theo thông tư 27/2013-BLĐTBXH bao gồm:
A. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý 
B. Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động
C. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ
D. Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).
1.200.000 VNĐ/HV
(Học 6buổi)
15
NGHIỆP VỤ KINH DOANH BĐS
- Môi giới bất động sản
- Định giá bất động sản
- Quản lý điều hành sàn giao dịch
 
1.500.000
2.000.000
2.000.000[
16
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ  ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nghị định 73/2019/NĐ-CP quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách

Bộ môn 1: Lập và quản lý dự án;
Bộ môn 2: Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT;
Bộ môn 3: Giám sát thi công.
2.700.000 VNĐ/HV
 
17
NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC BẢO QUẢN, TU BỔ PHỤC HỒI DI TÍCH
1.      Lập quy hoạch di tích
2.      Lập dự án, báo cáo thiết kế kỹ thuật, thiết kế tu bổ
3.      Thi công tu bổ di tích
4.      Giám sát thi công  tu bổ di tích
5.      Giám đốc tư vấn QLDA tu bổ di tích
6.      Chủ nhiệm lập dự án, báo cáo, thiết kế tu bổ di tích
7.      Chỉ huy trưởng công trình tu bổ di tích
9.000.000 VNĐ/HV
 
18
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ     
2.900.000 VNĐ/HV
 
19
NGHIỆP VỤ THÍ NGHIỆM VIÊN
1.       Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý bê tông, nhựa và vật liệu
xây dựng trong phòng và hiện trường.
2.      Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường.
3.       Phương pháp thử các tính chất cơ - lý vật liệu kim loại và liên kết hàn.
4.      -Kiểm tra chất lượng bê tông bằng phương pháp không phá hủy.
5.       Phương pháp xác định tính chất cơ lý của gạch và vật liệu xây dựng
trong phòng và hiện trường.
6.       Phương pháp xác định tính chất cơ lý của bê tông và vật liệu bê tông trong phòng và hiện trường.
7.      Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức tải của cọc.
  1. Quản lý phòng thí nghiệm (dành cho học viên đã có chứng chỉ Thí nghiệm viên)
2.700.000 VNĐ/HV
 
20
 
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
2.500.000 VNĐ/HV
 
21
KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
5.000.000 VNĐ/HV
 
 
 
 
 
 
LỊCH KHAI GIẢNG:
KHÓA NGÀY:
Đợt 1: 15/07/2022
Đợt 2: 29/07/2022
KHÓA NGÀY:
Đợt 212/08/2022
Đợt 326/08/2022
 
ĐỊA ĐIỂM HỌC:
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NINH BÌNH - PHƯỜNG BÍCH ĐÀO - TP.NINH BÌNH - TỈNH NINH BÌNH
1.Thành phần dự học :  Thành viên HĐQT, Tổng GĐ, Giám đốc, P GĐ, Chủ tịch, P. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, xã, phường, thị trấn, các Chủ đầu tư, trưởng, phó ban QLDA, các phòng kỹ thuật, phòng tài chính ..., các công ty tư vấn, cán bộ, các cá nhân có nhu cầu ...
2. Giảng viênCác Giáo sư, Phó GS, Tiến sỹ, Thạc sỹ, các chuyên gia soạn thảo các VBPL giàu kinh nghiệm thuộc Cục quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và ĐT, Bộ XD, Bộ Tài chính, các Viện, các trường Đại học chuyên ngành, các chuyên gia cao cấp trực tiếp giảng dạy, tư vấn, tháo gỡ các vướng mắc.
3. Nội dung bài giảng : Do Cục quản lý đấu thầu-Bộ KH và Đầu tư, Bộ XD, Bộ Tài chính cung cấp.Học phí trên bao gồm: Học viên được cấp 01 cặp tài liệu học tập bao gồm: Hệ thống các VBPL, Thông tư, Nghị định mới nhất của các Bộ, ngành ban hành liên quan đến chương trình khoá học, búi viết, vở viết...
 Dịch vụ hậu đào tạo:
-  Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị. Học viên được cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.
Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng ( Nộp 04 ảnh 3x4, học phí nộp tại lớp học.Kinh phí ăn, ở đi lại HV tự túc).
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức đào tạo: (0982.978.476)
Fax: (04).3645.3296 -Email: congtydaotaoasia@gmail.com / Website: daotao.asia
 
           
            Công ty Chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Quý Doanh nghiệp, Quý Cơ quan và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị, xin chân thành cảm ơn và kính chào!
Công ty chúng tôi còn nhận tổ chức đào tạo theo Hợp đồng nếu Quý Cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu.
Nơi nhận:
- Văn phòng
- Thủ trưởng đơn vị
- Phòng Tổ chức cán bộ & đào tạo
-Phòng Kế hoạch                                                                                                       
-PhòngQuảnlýđấuthầu                                                                                                                                                                             
Dau Asian