Lớp đấu thầu
tết
NGÀY 18/04/2024 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU - HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

NGÀY 18/04/2024 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU - HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Khóa học   /  VŨNG TÀU - NHA TRANG - LONG AN - TRÀ VINH - BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI

NGÀY 18/04/2024 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU - HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 003/2024/TB/ASIA
--------------------------------
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T