Lớp đấu thầu
tết
NGÀY 21/07/2022 KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

NGÀY 21/07/2022 KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Khóa học   /  CẦN THƠ - LÂM ĐỒNG - LONG AN - TÂY NINH - ĐỒNG THÁP

NGÀY 21/07/2022 KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 0080/2022/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2022
THƯ MỜI NHẬP HỌC

(V/v: Tham dự  khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản, nâng cao, qua mạng, thẩm định kết quả đấu thầu.)

 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN LÂM ĐỒNG
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ Lâm Đồng  như sau:

 Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 

- Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Kể từ ngày 01/7/2016 nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ không được tham dự thầu.

Số
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

(Theo thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

1.000.000 VNĐ/HV
 
Khóa ngày:

Đợt 1: 21/07 /2022

Đợt 2: 18/08 /2022

Đợt 3: 16/09 /2022

Đợt 4: 30/09 /2022

2
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
 
1.200.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1: 21/07 /2022

Đợt 2: 18/08 /2022

Đợt 3: 16/09 /2022

Đợt 4: 30/09 /2022

 
3
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

(Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng)

1.200.000 VNĐ/HV
 
 
 Đợt 1: 22/07 /2022

Đợt 2: 19/08 /2022

Đợt 3: 17/09 /2022

Đợt 4: 30/09 /2022

 
4
KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
1.000.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1: 21/07 /2022

Đợt 2: 18/08 /2022

Đợt 3: 16/09 /2022

Đợt 4: 30/09 /2022

 * Giảng viên: Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KH và Đầu tư, Bộ xây dựng
 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT  Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
*   Dịch vụ hậu đào tạo:
-   Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi Email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học

Hãy liên hệ để đăng ký:                                        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA

Trụ sở: Số Nhà 231- Tổ 8 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN

        Văn phòng chính: Tầng 2 – Số 105 Hoàng Ngân – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội

                                                         Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 - Fax: (04) 3645.3296

                                                                   Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com

 
* Kính đề nghị Quý Lãnh đạo đơn vị, cá nhân phổ biến Thông                                                           GIÁM ĐỐC
 báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.
* Cty chúng tôi còn nhận tổ chức theo Hợp đồng nếu Cơ quan,
Doanh Nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tổ chức tại đơn vị mình.                                                             Đã kí
Nơi nhận:   - Văn phòng                                                                                                                                                       
                    - Thủ trưởng đơn vị
     - Phòng hành chính, tổ chức
     - Phòng kế hoạch                                                                                            Đào Thị Hồng Luyến
     - Phòng quản lý đấu thầu
     - Phòng thẩm định & QLDA
                    - Lưu VT