Lớp đấu thầu
tết
NGÀY 14/12/2023 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

NGÀY 14/12/2023 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Khóa học   /  THÁI NGUYÊN - TUYÊN QUANG - BẮC GIANG - LẠNG SƠN - PHÚ THỌ

NGÀY 14/12/2023 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 0012/2023/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 15  tháng 11 năm 2023
THƯ MỜI NHẬP HỌC
(V/v: Tham dự khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu cơ bản, Nâng Cao, Qua mạng, Thẩm định kết quả đấu thầu )
 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG BAN, CÁ NHÂN TRÊNTOÀN QUỐC.
Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA là đơn vị đào tạo uy tín được Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đào tạo, cấp chứng chỉ Đấu thầu. Thông tin được đăng tải trên Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Ngày 31/05/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2022, Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thay thế cho các thông tư sau:
Mục đích của khóa học:
Nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành cho các cán bộ làm công tác trong lĩnh vực đấu thầu tại các đơn vị.
Số TT
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
 
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN
(Cập nhập các nội dung sửa đổi trong luật Đấu thầu mới số 22/QH15 từ 01-01-2024)
1.100.000 VNĐ/HV
 
Khóa ngày:
Đợt 1: 14/12/2023
Đợt 2: 27/12/2023
Đợt 3: 11/01/2024
Đợt 4: 25/01/2024
2
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
 
1.200.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 14/12/2023
Đợt 2: 27/12/2023
Đợt 3: 12/01/2024
Đợt 4: 26/01/2024
3
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Thông tư số 08/2022/TT –BKHĐT quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
1.500.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 14/12/2023
Đợt 2: 27/12/2023
Đợt 3: 13/01/2024
Đợt 4: 27/01/2024
4
KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
        
1.000.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 14/12/2023
Đợt 2: 27/12/2023
Đợt 3: 19/01/2024
Đợt 4: 30/01/2024
5
LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU
( Kinh phí trên đã hỗ trợ khai hồ sơ)
 
7.000.000 VNĐ/HV
 
 
 
* Giảng viên: Là các chuyên gia Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KHĐT.Bộ xây dựng, Bộ TT & TT
* Các đối tượng cần học là: Các sở ban ghành, công ty, trung tâm, bệnh viện, trường học………
 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
 
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học
 
Hãy liên hệ để đăng ký:                                CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sở: Số 231- Yên Duyên - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN
Văn phòng: Số 105 Hoàng Ngân – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội
                                           Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 - Fax: (04) 3645.3296
Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com
                                                                                                                        
Công ty chúng tôi còn nhận tổ chức đào tạo theo Hợp đồng nếu Quý Cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu.
Nơi nhận:
- Văn phòng
- Thủ trưởng đơn vị
- Phòng Tổ chức cán bộ & đào tạo
- Phòng Kế hoạch                                                                                                       
- Phòng Quản lý đấu thầu                                                                                                                                                                             
                             GIÁM ĐÓC
 
 
                                   Đã kí
                                    
 
 
                   Đào Thị Hồng Luyến