Lớp đấu thầu
tết
NGÀY 29/06/2023 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

NGÀY 29/06/2023 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Khóa học   /  KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU THẦU QUA MẠNG ( THỰC HÀNH TRÊN MÁY TÍNH )

NGÀY 29/06/2023 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 006/2023/TB. ASIA
--------------------------------
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
(V/v: Mở các khóa đào tạo nghiệp vụ tại TT Huế)
 
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2023
THƯ MỜI
 
Kính gửi:
BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, QUÝ DOANH NGHIỆP
 
 
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ như sau:
(Xin vui lòng liên hệ để biết nội dung chi tiết của từng khóa học - 0982.978.476)
 
TT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TÓM TẮT NỘI DUNG ĐÀO TẠO
HỌC PHÍ
01
ĐẤU THẦU QUA MẠNG

(Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng)

1.500.000 VNĐ/HV
02
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

(Theo thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

1.000.000
VNĐ/HV
03
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
Ngoài những ND được đề cập trong ĐTCB, HV nghiên cứu chuyên sâu hơn về: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; mua sắm hàng hóa; xây lắp
1.200.000 VNĐ/HV
04
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Tổng quan về quản lý dự án ĐTXDCT; Lựa chọn nhà thầu, HĐXD
Quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí của dự án ĐTXDCT; Quản lý ATLĐ, môi trường XD, QL rủi ro, thanh quyết toán vốn ĐTXDCT
1.300.000 VNĐ/HV
05
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quản lý dự án ĐTXDCT, phân loại dự án, trách nhiệm quyền hạn của các cấp QLNN đối với vốn NSNN và của Lãnh đạo DN đối với vốn đầu tư của DN; Những quy định về QL chi phí DA. Vận dụng các hình thức HĐ và các PP thanh quyết toán vốn ĐTXD; Trách nhiệm QLCL, QLCT của chủ ĐT, các tổ chức TV, nhà thầu; QL tiến độ và thời gian thực hiện dự án ĐTXDCT
1.300.000 VNĐ/HV
06
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Các VBPL trong GSTC XDCT; Hệ thống QLCL trên công trường
Hệ thống quy chuẩn, TCKT, điều kiện KTTC và nghiệm thu; Quy trình và nội dung giám sát chất lượng thi công XDCT; Giám sát: tiến độ, ATLĐ và VSMT trong thi công XDCT, công tác khảo sát XD; Tổ chức GSTC XDCT… Và các CĐ: dân dụng, công nghiệp và HTKT; giao thông; thủy lợi, thủy điện.
1.600.000 VNĐ/HV
07
CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
Luật XD và các VB liên quan; Quyền, nghĩa vụ của nhà thầu trong việc thực hiện HĐ thi công XDCT; Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD; QLCL, klượng, tiến độ TC XDCT và tổ chức CTXD; QL chi phí XDCT, QL ATLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người LĐ, người sử dụng LĐ trên CT cùng các vấn đề liên quan tới CHT công trường
1.200.000 VNĐ/HV
08
ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tổng quan về dự án đầu tư; Giám sát, đánh giá DAĐT; Giám sát, đánh giá DAĐT sử dụng 30% vốn NN trở lên; Giám sát, đánh giá DAĐT sử dụng nguồn vốn khác; Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư; Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá DAĐT
900.000
VNĐ/HV
09
LẬP DỰ TOÁN & ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG
Các quy định trong công tác lập dự toán; Kết cấu hồ sơ dự toán; PP đo bóc tiên lượng, lập dự toán; Tìm hiểu sâu và vận dụng linh hoạt, xây dựng ĐM, ĐG …; Lập dự toán hoàn chỉnh đối với một công trình…
1.800.000 VNĐ/HV
10
ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
Quản lý dự án ĐTXDCT cùng các hệ thống VBPL liên quan
Tổng quan về công tác định giá xây dựng
Các phương pháp xác định TMĐT, đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án, xác định định mức, đơn giá XDCT, đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí, xác định dự toán XDCT… Lựa chọn nhà thầu, QL hợp đồng XD; Thanh quyết toán vốn ĐTXDCT
1.500.000 VNĐ/HV
11
NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
QL chi phí ĐTXDCT; phân loại dự án, phân cấp CT; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án ĐTXD, xử lý VBPL về xây dựng
Hướng dẫn thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, các căn cứ, trình tự, thủ tục, tổ chức, kế hoạch, quy trình…
900.000
VNĐ/HV
12
NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
Hệ thống VBPL về soạn thảo VB, công tác VT-LT và HCVP
Tổ chức, điều hành hoạt động của bộ phận HCVP; Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong giao tiếp HC; Nghiệp vụ cơ bản của công tác văn thư, công tác lưu trữ; Tổng quan về văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính…
1.400.000 VNĐ/HV
13
AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Đối tượng học ATLĐ, VSLĐ được cụ thể thành các nhóm theo NĐ 44/2016/NĐ-CP-BLĐTBXH bao gồm:
A. Nhóm 1: Người làm công tác quản lý 
B. Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách về an toàn lao động
C. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ
D. Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).
1.200.000 VNĐ/HV
14
NGHIỆP VỤ KINH DOANH BĐS
- Môi giới bất động sản
- Định giá bất động sản
- Quản lý điều hành sàn giao dịch
1.500.000
2.000.000
2.000.000
VNĐ/HV
15
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ  ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định 73/2019/NĐ-CP quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách

Bộ môn 1: Lập và quản lý dự án;
Bộ môn 2: Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT;
Bộ môn 3: Giám sát thi công.
2.700.000
VNĐ/HV/ 1 bộ môn
16
NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC BẢO QUẢN, TU BỔ PHỤC HỒI DI TÍCH
1. Lập quy hoạch di tích
2. Lập dự án, báo cáo thiết kế kỹ thuật, thiết kế tu bổ
3. Thi công tu bổ di tích
4. Giám sát thi công  tu bổ di tích
5. Giám đốc tư vấn QLDA tu bổ di tích
6. Chủ nhiệm lập dự án, báo cáo, thiết kế tu bổ di tích
7. Chỉ huy trưởng công trình tu bổ di tích
9.000.000
VNĐ/HV
17
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
2.900.000
VNĐ/HV
18
QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH
Luật LĐ và các VBPL liên quan; Qlý LĐ, HĐLĐ, kỷ luật LĐ…
Các quy định về tiền lương, hình thức trả lương, xây dựng cơ chế lương
Các vấn đề về BHXH, thông tư NĐ, vấn đề, tình huống liên quan…
Phòng ngừa những sai sót trong QLLĐ, tiền lương & BHXH
900.000
VNĐ/HV
19
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
2.500.000
VNĐ/HV
20
KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
5.000.000
VNĐ/HV
21
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIẾN ĐỘ HOÀN CÔNG XD CÔNG TRÌNH
900.000
VNĐ/HV
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH KHAI GIẢNG:
KHÓA NGÀY:

 

 
 
 
ĐỊA ĐIỂM HỌC:
 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN CHÍ THANH - SỐ 201 – PHAN BỘI CHÂU – THỪA THIÊN HUẾ