Lớp đấu thầu
tết
Liên tục khai giảng các khóa học nghiệp vụ xây dựng, Đấu Thầu, QLDA,Định Giá,Giám Sát Chỉ Huy Trưởng…..tại Nghệ An.

Liên tục khai giảng các khóa học nghiệp vụ xây dựng, Đấu Thầu, QLDA,Định Giá,Giám Sát Chỉ Huy Trưởng…..tại Nghệ An.

Khóa học   /  KHÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG & VỆ SINH LAO ĐỘNG

Liên tục khai giảng các khóa học nghiệp vụ xây dựng, Đấu Thầu, QLDA,Định Giá,Giám Sát Chỉ Huy Trưởng…..tại Nghệ An.

 
Logo AsiaCÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 009/2021/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
( V/v: Mở các khóa đào tạo nghiệp vụ )
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021
THƯ MỜI
Kính gửi:  THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN....
 Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ như sau:
(Xin vui lòng liên hệ để biết nội dung chi tiết của từng khóa học - 0982.978.476)
Số TT
Thông tin các khoá học
Học phí/hv
 
1
Khóa Nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư
900.000
VNĐ/HV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản
Luật đấu thầu mới số: 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu năm 2013. của Bộ kế hoạch và Đầu tư. - Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015  về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).
1.000.000
VNĐ/HV
3
Khóa học thẩm định kết quả đấu thầu
1.000.000
VNĐ/HV
4
Nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao
1.200.000
VNĐ/HV
5
Khóa nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng (thực hành trên máy)

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được áp dụng ngày 01/02/2020.

1.200.000
VNĐ/HV
6
Khóa nghiệp vụ Quản lý lao động , tiền lương & BHXH
900.000
VNĐ/HV
7
Khóa nghiệp vụ Hành chính văn phòng, văn thư , lưu trữ
1.400.000
VNĐ/HV
8
Chỉ huy trưởng công trường Xây dựng
1.200.000
VNĐ/HV
9
Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư XD Công trình( Theo nghị định 59NĐ/CP)
1.300.000
VNĐ/HV
10
Giám đốc Quản lý dự án đầu tư XDCT
1.300.000
VNĐ/HV
11
Nghiệp vụ Định giá Xây dựng
1.600.000
VNĐ/HV
12
Quản lý chi phí, Hợp đồng XD, thanh quyết toán vốn ĐTXDCT (Theo NĐ 32, 37, 46/2015/NĐ-CP)
1.100.000
VNĐ/HV
13
Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình
1.200.000
VNĐ/HV
14
Giám sát thi công xây dựng công trình ( 03 lĩnh vực )
1.600.000
VNĐ/HV
15
Nghiệp vụ Đo bóc tiên lượng, lập dự toán
1.800.000
VNĐ/HV
16
Khóa Nghiệp vụ An Toàn Lao động
1.200.000
VNĐ/HV
17
Khóa nghiệp vụ Về quản lý chất lượng công trình XD (Hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013)
900.000
VNĐ/HV
18
NGHIỆP VỤ KINH DOANH BĐS
- Môi giới bất động sản
 
- Định giá bất động sản
 
- Quản lý điều hành sàn giao dịch
1.500.000
VNĐ/HV
2.000.000
VNĐ/HV
2.000.000
VNĐ/HV
19
 
 
20
Bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy( Theo QĐ TT 66/TT-BCA)
2.500.000
VNĐ/HV
21
 
Kế toán trưởng doanh nghiệp
Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
5.000.000
VNĐ/HV/LV
22
NGHIỆP VỤ VỀ QL  ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 102/2009/NĐ-CP).
Bộ môn 1: Lập và quản lý dự án;
Bộ môn 2: Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT
Bộ môn 3: Giám sát thi công.
 
 
 
 
2.700.000 VNĐ/HV/bộ môn
 
 
 
23
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HẠNG I BỘ XÂY DỰNG CẤP
( Theo thông tư số 24/2016/TT-BXD) – HẠNG II VÀ III SỞ XÂY DỰNG CẤP
 
1.Thành phần dự học :  Thành viên HĐQT, Tổng GĐ, Giám đốc, P GĐ, Chủ tịch, P. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, xã, phường, thị trấn, các Chủ đầu tư, trưởng, phó ban QLDA, các phòng kỹ thuật, phòng tài chính ..., các công ty tư vấn, cán bộ, các cá nhân có nhu cầu ...
2. Giảng viênCác Giáo sư, Phó GS, Tiến sỹ, Thạc sỹ, các chuyên gia soạn thảo các VBPL giàu kinh nghiệm thuộc Cục quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và ĐT, Bộ XD, Bộ Tài chính, các Viện, các trường Đại học chuyên ngành, các chuyên gia cao cấp trực tiếp giảng dạy, tư vấn, tháo gỡ các vướng mắc.
3. Nội dung bài giảng : Do Cục quản lý đấu thầu-Bộ KH và Đầu tư, Bộ XD, Bộ Tài chính cung cấp.Học phí trên bao gồm: Học viên được cấp 01 cặp tài liệu học tập bao gồm: Hệ thống các VBPL, Thông tư, Nghị định mới nhất của các Bộ, ngành ban hành liên quan đến chương trình khoá học, búi viết, vở viết...
 Dịch vụ hậu đào tạo:
-  Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị. Học viên được cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.
Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng ( Nộp 04 ảnh 3x4, học phí nộp tại lớp học.Kinh phí ăn, ở đi lại HV tự túc).
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức đào tạo: (0982.978.476)
Fax: (04).3645.3296 -Email: congtydaotaoasia@gmail.com / Website: daotao.asia
 
Công ty Chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Quý Doanh nghiệp, Quý Cơ quan và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị, xin chân thành cảm ơn và kính chào!
Công ty chúng tôi còn nhận tổ chức đào tạo theo Hợp đồng nếu Quý Cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu.
Nơi nhận:
- Văn phòng
- Thủ trưởng đơn vị
- Phòng Tổ chức cán bộ & đào tạo
-Phòng Kế hoạch                                                                                                       
-Phòng Quản lý đấu thầu                                                                                                                                                                             
GIÁM ĐỐC
 
 
Đã kí
 
 
 
Đào Thị hồng Luyến