Lớp đấu thầu
tết
Khai giảng Đấu Thầu Cơ Bản, Nâng Cao, Qua Mạng Thực hành Trên Máy 14/05/2022 - HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Khai giảng Đấu Thầu Cơ Bản, Nâng Cao, Qua Mạng Thực hành Trên Máy 14/05/2022 - HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Khóa học   /  ĐẤU THẦU CƠ BẢN - NÂNG CAO - QUA MẠNG

Khai giảng Đấu Thầu Cơ Bản, Nâng Cao, Qua Mạng Thực hành Trên Máy 14/05/2022 - HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 003/2022/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022
THƯ MỜI NHẬP HỌC
(V/v: Tham dự khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu cơ bản, Nâng Cao, Qua mạng )
 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG BAN, CÁ NHÂN TRÊNTOÀN QUỐC.
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ như sau:
·         Thời gian khai giảng: Lớp ngày: sáng học 8h00 – 11h30; học chiều từ: 13h30 – 16h30
Số
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN
(Theo thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
Hình thức học Online qua hệ thống Zoom và Offline
1.000.000 VNĐ/HV
 
Khóa ngày:
Đợt 1: 15/04/2022
Đợt 2: 28/04/2022
Đợt 3: 13/05/2022
Đợt 4: 27/05/2022
2
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
Hình thức học Online qua hệ thống Zoom và Offline
1.200.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 15/04/2022
Đợt 2: 28/04/2022
Đợt 3: 13/05/2022
Đợt 4: 27/05/2022
3
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
(Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng)
Hình thức học Online qua hệ thống Zoom và Offline
1.200.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 16/04/2022
Đợt 3: 14/05/2022
Đợt 4: 28/05/2022
Đợt 4: 11/06/2022
4
KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
         Hình thức học Online qua hệ thống Zoom và Offline
1.000.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 15/04/2022
Đợt 2: 29/04/2022
Đợt 3: 13/05/2022
Đợt 4: 27/05/2022
5
Lớp Hướng Dẫn cho Nhà Thầu đăng tải Hồ sơ năng lực, Hồ sơ tham dự thầu qua mạng (Với các gói thầu Hàng hoá, xây lắp, tư vấn, hỗn hợp, phi tư vấn, vốn khác)
1.800.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 14/04/2022
Đợt 2: 28/04/2022
Đợt 3: 12/05/2022
Đợt 4: 26/05/2022
6
Lớp Hướng Dẫn cho Bên Mời Thầu đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Đăng thông báo mời thầu, đăng kết quả mở thầu qua mạng
1.800.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 14/04/2022
Đợt 2: 28/04/2022
Đợt 3: 12/05/2022
Đợt 4: 26/05/2022
7
LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU
( Kinh phí trên đã hỗ trợ khai hồ sơ)
Hình thức ôn Online qua hệ thống Zoom và Offline
5.000.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 09/04/2022
Đợt 2: 19/05/2022
Đợt 3: 16/06/2022
* Giảng viên: Là các chuyên gia Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KHĐT.Bộ xây dựng, Bộ TT & TT
* Các đối tượng cần học là: Các sở ban ghành, công ty, trung tâm, bệnh viện, trường học………
 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học
Hãy liên hệ để đăng ký:                                CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sở: Số Nhà 231- Tổ 5 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN
Văn phòng chính: Tầng 2 – Số 105 Hoàng Ngân – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội
                                           Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 - Fax: (04) 3645.3296
Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com
                                                                                                                        
Công ty chúng tôi còn nhận tổ chức đào tạo theo Hợp đồng nếu Quý Cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu.
Nơi nhận:
- Văn phòng
- Thủ trưởng đơn vị
- Phòng Tổ chức cán bộ & đào tạo
- Phòng Kế hoạch                                                                                                       
- Phòng Quản lý đấu thầu                                                                                                                                                                             
GIÁM ĐỐC
 
 
Đã kí
 
 
Đào Thị Hồng Luyến