Lớp đấu thầu
tết
KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU THẦU QUA MẠNG HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU THẦU QUA MẠNG HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Khóa học   /  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU THẦU QUA MẠNG HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 009/2021/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021
THƯ MỜI NHẬP HỌC

(V/v: Tham dự  khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản, nâng cao, qua mạng, thẩm định kết quả đấu thầu.)

 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG NINH.
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ QN như sau:

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.  Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

- Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Kể từ ngày 01/7/2016 nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ không được tham dự thầu.

 

Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Công ty Cổ phần Đào Tạo Asia tiếp tục thông báo mở khoá đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu” với các nội dung cụ thể như sau.

Số
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN
Luật đấu thầu mới số: 43/2013/ QH13 ngày 26/11/2013 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
1.000.000 VNĐ/HV
 
Khóa ngày:

Đợt 1 27/08/2021

Đợt 2 10/09/2021

Đợt 3 24/09/2021

 

Đợt 4 15/10/2021

2
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2010/TT-BKHĐT ngày 13/5/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
1.300.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1 27/08/2021

Đợt 2 10/09/2021

Đợt 3 24/09/2021

 

Đợt 4 15/10/2021

3
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được áp dụng ngày 01/02/2020.

1.200.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1 28/08/2021

Đợt 2 11/09/2021

Đợt 3 25/09/2021

 

Đợt 4 16/10/2021

4
KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
1.000.000 VNĐ/HV
 

Đợt 1 27/08/2021

Đợt 2 10/09/2021

Đợt 3 24/09/2021

 

Đợt 4 15/10/2021

Địa diểm học:  TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NINH
68 NGUYỄN VĂN CỪ - P.HỒNG HẢI – TP.HẠ LONG – QUẢNG NINH
 * Giảng viên: Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KH và Đầu tư, Bộ xây dựng
 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT  Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi Email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học
Hãy liên hệ để đăng ký:                                               CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA

Trụ sở: Số Nhà 231- Tổ 8 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN

Văn phòng chính: P. 16 -  Tầng 15 – Tòa nhà Hacinco – B3.7 – 27 Lê Văn Lương – P. Nhân Chính

Q. Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 / 0939.170.979/ Fax: (04) 3645.3296

Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com

 
Công ty chúng tôi còn nhận tổ chức đào tạo theo Hợp đồng nếu Quý Cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu.
Nơi nhận:
- Văn phòng
- Thủ trưởng đơn vị
- Phòng Tổ chức cán bộ & đào tạo
- Phòng Kế hoạch                                                                                                       
-Phòng Quản lý đấu thầu                                                                                                                                                                             
GIÁM ĐỐC
 
 
Đã kí
 
 
Đào Thị Hồng Luyến