Lớp đấu thầu
tết
KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU THẦU QUA MẠNG HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU THẦU QUA MẠNG HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

Khóa học   /  HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH - HẢI DƯƠNG - NAM ĐỊNH - BẮC NINH - NINH BÌNH

KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU THẦU QUA MẠNG HỌC ONLINE QUA HỆ THỐNG ZOOM.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 0060/2022/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022
THƯ MỜI NHẬP HỌC
(V/v: Tham dự khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu cơ bản, Nâng Cao, Qua mạng )
 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG BAN, CÁ NHÂN TRÊNTOÀN QUỐC.
Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA là đơn vị đào tạo uy tín được Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đào tạo, cấp chứng chỉ Đấu thầu. Thông tin được đăng tải trên Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Mục đích của khóa học:
- Nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành cho các cán bộ làm công tác trong lĩnh vực đấu thầu tại các đơn vị.
·         Thời gian khai giảng: Lớp ngày: sáng học 8h00 – 11h30; học chiều từ: 13h30 – 16h30
Số
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN
(Theo thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
Hình thức học Online qua hệ thống Zoom và Offline
1.000.000 VNĐ/HV
 
Khóa ngày:
Đợt 1: 10/06/2022
Đợt 2: 24/06/2022
Đợt 2: 15/07/2022
Đợt 2: 27/07/2022
2
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
Hình thức học Online qua hệ thống Zoom và Offline
1.200.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 10/06/2022
Đợt 2: 24/06/2022
Đợt 2: 15/07/2022
Đợt 2: 27/07/2022
3
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
(Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng)
Hình thức học Online qua hệ thống Zoom và Offline
1.200.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 11/06/2022
Đợt 2: 25/06/2022
Đợt 2: 16/07/2022
Đợt 2: 28/07/2022
4
KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
         Hình thức học Online qua hệ thống Zoom và Offline
1.000.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 10/06/2022
Đợt 2: 24/06/2022
Đợt 2: 15/07/2022
Đợt 2: 27/07/2022
5
Lớp Hướng Dẫn cho Nhà Thầu đăng tải Hồ sơ năng lực, Hồ sơ tham dự thầu qua mạng (Với các gói thầu Hàng hoá, xây lắp, tư vấn, hỗn hợp, phi tư vấn, vốn khác)
1.800.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 16/06/2022
Đợt 2: 29/06/2022
Đợt 2: 14/07/2022
Đợt 2: 28/07/2022
6
Lớp Hướng Dẫn cho Bên Mời Thầu đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Đăng thông báo mời thầu, đăng kết quả mở thầu qua mạng
1.800.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 16/06/2022
Đợt 2: 29/06/2022
Đợt 2: 14/07/2022
Đợt 2: 28/07/2022
7
LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU
( Kinh phí trên đã hỗ trợ khai hồ sơ)
Hình thức ôn Online qua hệ thống Zoom và Offline
5.000.000 VNĐ/HV
 
 
* Giảng viên: Là các chuyên gia Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KHĐT.Bộ xây dựng, Bộ TT & TT
* Các đối tượng cần học là: Các sở ban ghành, công ty, trung tâm, bệnh viện, trường học………
 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học
 
Hãy liên hệ để đăng ký:                                CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sở: Số Nhà 231- Tổ 5 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN
Văn phòng: Tầng 2 – Số 105 Hoàng Ngân – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội
                                           Điện thoại: 046.284.3123/ 0982978476 - Fax: (04) 3645.3296
Website:daotao.asia / congtydaotaoasia@gmail.com
                                                                                                                        
Công ty chúng tôi còn nhận tổ chức đào tạo theo Hợp đồng nếu Quý Cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu.
Nơi nhận:
- Văn phòng
- Thủ trưởng đơn vị
- Phòng Tổ chức cán bộ & đào tạo
- Phòng Kế hoạch                                                                                                       
- Phòng Quản lý đấu thầu                                                                                                                                                                             
                          GIÁM ĐỐC
 
 
                               Đã kí
 
 
              Đào Thị Hồng Luyến
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     NỘI DUNG KHÓA HỌC
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
---------******----------
A.CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu
-          Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;
-          Qúa trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước
-          Qúa trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam
-          Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án
-          Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;
-          Các đối tượng áp dụng
-          Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu
Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
-          Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
-          Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
-          Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu
-          Quy trình lựa chọn dnah sách ngắn hạn
-          Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một tuí hồ sơ gói thầu hàng hóa,xây lắp, phí tư vấn, hỗn hợp
-          Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
-          Quy trình chào hàng cạnh tranh;
-          Quy trình chỉ định thầu;
-          Quy trình mua sắm trực tiếp
-          Quy trình tự thực hiện
-          Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;
-          Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu
Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng
-          Khái niệm đấu thầu qua mạng;
-          Mục đích, lợi ích của việc triển khai đầu thầu qua mạng
-          Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam
-          Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
-          Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;
-          Trách nhiệm của các bên , của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
-          Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;
Chuyên đề 5: Hợp đồng
-          Nguyên tắc chung của hợp đồng
-          Hồ sơ hợp đồng
-          Điều kiện ký hợp đồng
-          Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;
-          Bảo đảm thực hiện hợp đồng, tạm ứng , thanh toán, bảo hành, nghiệm thu , thanh lý hợp đồng;
-          Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.
Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
-          Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;
-          Giải quyết kiến nghị , tranh chấp trong đấu thầu;
-          Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
-          Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU CƠ BẢN
ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhâ đầu tư
-          Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư
-          Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam
-          Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án
-          Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư
-          Các đối tượng áp dụng
-          Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu
Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất
-          Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư
-          Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
-          Dự án đầu tư có sử dụng đất
Chuyền đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
-          Sơ tuyển;
-          Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;
Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP
-          Quy trình đấu thầu rộng rãi;
-          Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;
-          Quy trình chỉ định thầu
Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
-          Quy trình đấu thầu rộng rãi;
-          Quy trình chỉ định thầu
Chuyên đề 6: Hợp đồng
-          Nguyên tắc chung của Hợp đồng;
-          Hồ sơ hợp đồng
-          Điều kiện ký hợp đồng
-          Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán, bảo hành, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
-          Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.
Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
-          Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư
-          Giải quyết kiến nghị , tranh chấp trong đấu thầu
-          Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu
-          Thanh tra , kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu
C. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
D. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC
E. BÀI KIỂM TRA
           
 
 
 
 
NỘI DUNG CHƯƠNG KHÓA HỌC
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO
A. NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
Chuyên đề 2: Kế hoạch đầu thầu
Chuyên đề 3: Lụa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Đối với nhà thầu là tổ chức, đối với nhà thầu là cá nhân)
2. Chỉ định thầu
3. Tự thực hiện
4. Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
5.Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu
6.Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của tư vấn cá nhân
7. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện
8. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện)
9 .Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu dịch vụ tư vấn
Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
1.Đầu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế (Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu)
2. Chào hàng cạnh tranh
3. Mua sắm trực tiếp
4. Chỉ định thầu
5. Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
6. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu
7. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu
8. Thẩm đinh kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu)
9. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu mua sắm hàng hóa
Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp
1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế ( Sơ tuyển nhà thầu, tổ chức đấu thầu)
2. Chỉ định thầu
3. Tự thực hiện
4. Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
5. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu
6. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện
7. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện)
8. Xử lý tính huống liên quan đến gói thầu xây lắp
B. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC
C. BÀI KIỂM TRA
 
 
 
 
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHƯƠNG TRÌNH QUA MẠNG
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Lễ khai giảng, học viên làm thủ tục đăng ký, nộp học phí nhận tài liệu tại lớp học
Chuyên đề 1: Giới thiệu các quy định chung về đấu thầu điện tử Quốc gia
 
Chuyên đề 2 : Kiểm tra các thông tin mời thầu điện tử trên mạng đấu thầu điện tử Quốc gia
- Học thực hành trên máy tính
Chuyên đề 3: Cách thực hiện hồ sơ đấu thầu điện tử
- Học thực hành trên máy tính
Chuyên đề 4: Quy trình đăng tải Hồ sơ đấu thầu điện tử
- Học thực hành trên máy tính
Chuyên đề 5 : Giới thiệu chức năng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu
- Học thực hành trên máy tính
Chuyên để 6: Dự thầu, mở thầu, nhập kết quả đánh giá…
-Học thực hành trên máy tính
Chuyên để 6: (tiếp)
Giới thiệu các tình huống trong đầu thầu qua mạng
-Học thực hành trên máy tính
-Hướng dẫn Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
 
*HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
 
 
 
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Chuyên đề 1: Những quy định chung
-          Giới thiệu về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành điều chỉnh công tác đấu thầu.
-          Những điểm mới về các quy định mới của luật sửa đổi bổ sung đấu thầu
-          Trình tự đấu thầu
-          Thành lập tổ chuyên gia thẩm định kết quả đấu thầu
-          Quyền và trách nhiệm của tổ chuyên gia thẩm định đáu thầu
-          Nội dung và hình thức thẩm định (danh mục hồ sơ, thời gian và chi phí thẩm định)
Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu và báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
-          Căn cứ vào nội dung văn bản trình
-          Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
-          Các lưu ý
Chuyên đề 3: Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu thầu báo cáo thẩm đinh Kết quả đấu thầu
-          Mẫu hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu thầu- Báo cáo thẩm định
Chuyên đề 4: Đánh giá hồ sơ dự thầu và báo cáo Hồ sơ dự thầu
-          Phương pháp và nguyên tắc trình tự đánh giá
-          Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu
Chuyên đề 5: Kết quả lựa chọn nhà thầu và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Chuyên để 6: Tình huống trong đầu thầu và trao đổi, thảo luận.