Lớp đấu thầu
tết
Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Khóa học   /  KHÓA HỌC ĐẤU THẦU CƠ BẢN, NÂNG CAO, QUA MẠNG, ONLINE

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA

Số: 0085/2022/ASIA/TB

--------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

 

 

Hà Nội, ngày 12  tháng 08 năm 2022

THƯ MỜI NHẬP HỌC

(V/v: Tham dự  khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu cơ bản, Nâng Cao, Qua mạng )

       

 

Kính gửi:

THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁ NHÂN TRÊN TOÀN QUỐC.

Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA  là đơn vị đào tạo uy tín được Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đào tạo, cấp chứng chỉ Đấu thầu. Thông tin được đăng tải trên Website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Ngày 31/05/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2022, Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thay thế cho các thông tư sau:

Mục đích của khóa học:

Nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và tăng cường tính chuyên nghiệp, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành cho các cán bộ làm công tác trong lĩnh vực đấu thầu tại các đơn vị.

Số TT

 Khoá học

Học phí/hv

Khai giảng

1

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

 

1.000.000 VNĐ/HV

 

Khóa ngày:

Đợt 1:  26/08/2022

Đợt 2:  16/09/2022

Đợt 3:  30/09/2022

Đợt 4:  14/10/2022

Đợt 5:  28/10/2022

2

KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO

 

1.200.000 VNĐ/HV

 

Đợt 1:  26/08/2022

Đợt 2:  16/09/2022

Đợt 3:  30/09/2022

Đợt 4:  14/10/2022

Đợt 5:  28/10/2022

3

KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

(Theo thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)

 

1.200.000 VNĐ/HV

 

Đợt 1:  27/08/2022

Đợt 2:  17/09/2022

Đợt 3:  30/09/2022

Đợt 4:  15/10/2022

Đợt 5:  29/10/2022

4

KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

        

1.000.000 VNĐ/HV

 

Đợt 1:  25/08/2022

Đợt 2:  15/09/2022

Đợt 3:  29/09/2022

Đợt 4:  13/10/2022

Đợt 5:  27/10/2022

5

Lớp Hướng Dẫn cho Nhà Thầu đăng tải Hồ sơ năng lực, Hồ sơ tham dự thầu qua mạng (Với các gói thầu Hàng hoá, xây lắp, tư vấn, hỗn hợp, phi tư vấn, vốn khác)

1.800.000 VNĐ/HV

 

Đợt 1:  25/08/2022

Đợt 2:  15/09/2022

Đợt 3:  29/09/2022

Đợt 4:  13/10/2022

Đợt 5:  27/10/2022

6

Lớp Hướng Dẫn cho Bên Mời Thầu đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu,  Đăng thông báo mời thầu, đăng kết quả mở thầu qua mạng

1.800.000 VNĐ/HV

 

Đợt 1:  25/08/2022

Đợt 2:  15/09/2022

Đợt 3:  29/09/2022

Đợt 4:  13/10/2022

Đợt 5:  27/10/2022

7

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU

( Kinh phí trên đã hỗ trợ khai hồ sơ)

 

5.000.000 VNĐ/HV

 

Đang cập nhập lịch ôn thi

 

 

 

* Giảng viên: Là các chuyên gia Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KHĐT. Bộ xây dựng, Bộ TT & TT

* Các đối tượng cần học là: Các sở ban ghành, công ty, trung tâm, bệnh viện, trường học………

 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT  Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng

V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:

Mẫu đăng ký tham dự khoá học

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Tên đơn vị công tác

ĐT CQ, DĐ, Fax

Tên khóa học, ngày học

 

Hãy liên hệ để đăng ký:                                CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA

Trụ sở: Số 231- Tổ 5 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN

Văn phòng: Số 105 Hoàng Ngân – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội

                                           Điện thoại: 046.284.3123/

Bài giảng
Văn bản pháp quy