Lớp đấu thầu
tết
HƯỚNG DẪN LUẬT 43, NGHỊ ĐỊNH 63 NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – LỰA CHON NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

HƯỚNG DẪN LUẬT 43, NGHỊ ĐỊNH 63 NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – LỰA CHON NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Khóa học   /  KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

HƯỚNG DẪN LUẬT 43, NGHỊ ĐỊNH 63 NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – LỰA CHON NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

THƯ MỜI
 
I-                  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP  CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ.
1.      Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản(số 43/2013/QH13  ngày 26/11/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )
2. Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao 
3. Khóa nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng 
4. Khóa Quản lý lao động, tiền lương và BHXH 
5. Khóa Nghiệp vụ Hành chính văn phòng, Văn thư và Lưu trữ 
6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
7. Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư 
8. Giám đốc tư vấn quản lý dự án 
9. Chỉ huy trưởng công trường xây dựng 
10. Giám sát thi công xây dựng công trình ( 3lv)
11. Giám sát công nghệ thông tin
12. Bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng 
13. Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán 
14. Đo bóc khối lượng và lập dự toán 
15. Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng 
16. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng 
17. Khóa An toàn lao động lao động, vệ sinh lao động ( thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH  ngày 18/10/2013)
     18. Khóa Kế toán trưởng 
     19. - Môi giới bất động sản
           - Định giá bất động sản
           - Quản lý và điều hành sàn giao dịch
II – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG.
1.     Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo và quản lý
2.     Chương trình kiến thức và kỹ năng quản lý doanh nghiệp
3.     Chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp
4.     Chương trình tập huấn kỹ năng xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm
5.     Chương trình xây dựng  thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả kinh doanh
6.     Chương trình bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng
7.     Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán chuyên sâu
8.     Chương trình bồi dưỡng quản lý tài chính kế toán
9.     Chương trình bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp
10.  Chương trình bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp quản lý nhân sự
11.  Chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và quản lý doanh nghiệp
12. Chương trình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ văn thư lưu trữ
13. Chương trình đào tạo kỹ năng thuyết trình
14. Chương trình kỹ năng đàm phán
15. Chương trình kỹ năng cặp kèm và huấn luyện
III – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG CHỨC CƠ SỞ.
1.Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ công chức xã, phường, thị trấn
2. Chương trình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn
3. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán ngân sách và tài chính cho cán bộ công chức xã, phường, thị trấn
4. Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản  lý nhà nước và kỹ năng giao tiếp cho đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.
IIII – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP  CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ. CÁC BẬC THỢ.
1.Cơ khí, tiện, hàn, gò
2.Sửa chữa ô tô, máy nổ, xe gắn máy, làm đồng, sơn
3.Điện công nghiệp, điện dân dụng, điện tử.
4.Sửa chữa, vận hành, bảo trì máy lạnh
5.Kỹ thuật xây dựng.
6.Thợ coffa
7.Thợ Nghề kỹ Thuật xây dựng
8.Thợ vận hành máy đóng cọc
9.Thợ mộc xây dựng và trang trí nội thất
10.Thợ cấp thoát nước
11.Thợ cốt thép-hàn
12.Thợ hàn
13.Thợ nề hoàn thiện
14.Thợ vận hành cần trục
15.Thợ điện dân dụng
16.hợ điện công nghiệp
 
 
Rất mong được nhận sự hồi âm của Quý Cơ Quan!
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức đào tạo: (0982.978.476)
ĐT: (04).6284.3123 - Fax: (04).3645.3296 - Email: congtydaotaoasia@gmail.com