Lớp đấu thầu
tết
Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Khóa học
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
 
I. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG (THẨM ĐỊNH GIÁ XD)
- Chứng chỉ hành nghề: Hạng 1
- Chứng chỉ hành nghề: Hạng 2
* Hồ sơ bao gồm: 
+ 04 Bằng tốt nghiệp (công chứng) 
+ 04 Chứng minh thư (công chứng) 
+ 04 Chứng nhận bồi dưỡng Định giá (công chứng) 
+ 04 ảnh (3x4) 
* Yêu cầu:
1. Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 (05 năm)
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật
- 05 năm kinh nghiệm, riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm 
2. Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (10 năm)
2.1. Trường hợp 1 
- Có Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
- Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2
- Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này. 
2.2. Trường hợp 2 
- Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì người đề nghị cấp chứng chỉ phải có tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP. 
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật
II. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
1. Giám sát công tác khảo sát xây dựng: 
- Giám sát khảo sát địa chất công trình;
- Giám sát khảo sát thuỷ văn công trình;
- Giám sát khảo sát địa hình công trình; 
2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị, xây dựng và hoàn thiện: 
- Chứng chỉ hành nghề giám sát mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.
- Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp;
- Giám sát hạ tầng kỹ thuật;
- Giám sát công trình giao thông;
- Giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp;
- Giám sát công trình thuỷ lợi; thủy điện
- Giám sát công trình thông tin liên lạc;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị thông gió và ĐHKK;
- Giám sát công trình cấp thoát nước và xử lý rác thải môi trường;
- Giám sát công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV hoặc 110KV; 
* Đối tượng: Tốt nghiệp trung cấp trở lên (bằng TC và CĐ thi công công trình cấp 4 hoặc vùng sâu vùng xa còn bằng ĐH giám sát tất cả các loại công trình).
Hồ sơ bao gồm: 
+ 04 Bằng tốt nghiệp (công chứng) 
+ 04 Chứng minh thư (công chứng) 
+ 04 Chứng nhận bồi dưỡng TVGS (công chứng) 
+ 04 ảnh (3x4) 
* Yêu cầu:
 - 03 năm kinh nghiệm  trở lên - (Số năm kinh nghiệm tính từ ngày , tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới thời điểm xin cấp chứng chỉ). 
-  Trình độ Trung cấp, Cao đẳng Chứng chỉ màu hồng, chỉ được giám sát, thi công công trình cấp 4 hoặc vùng sâu vùng xa.
-  Trình độ Đại học Chứng chỉ màu đỏ được giám sát tất cả các loại công trình.
III. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XD
 -Thiết kế quy hoạch xây dựng.
 - Thiết kế kiến trúc công trình.
 - Thiết kế nội - ngoại thất công trình                    
- Đối tượng: Là kiến trúc sư trình độ ĐH tốt nghiệp 5 năm trở lên
* Hồ sơ bao gồm: 
+ 04 Bằng tốt nghiệp (công chứng) 
+ 04 Chứng minh thư (công chứng) 
+ 04 ảnh (3x4) 
* Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại Học trở lên có ít nhất 05 năm kinh nghiệm (số năm kinh nghiệm tính từ ngày , tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới  thời điểm xin cấp chứng chỉ).
IV. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
- Chứng chỉ hành nghề thi công công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
- Chứng chỉ hành nghề thi công công trình giao thông
- Chứng chỉ hành nghề thi công khác…
a) Khảo sát xây dựng bao gồm:
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình
- Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất thủy văn
b)Thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực chủ yếu:
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện công trình.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp nhiệt.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế thông gió, điều hòa không khí.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế mạng tin học công nghệ thông tin.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế lắp đặt thiết bị hệ thống công nghệ công trình xăng dầu, khí đốt.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế đường ống, bể chứa các công trình công nghiệp dầu khí
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế phòng cháy,chữa cháy.
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế tram biến áp và đường dây 110KV
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế hệ thống xử lý nước thải môi trường
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế giao thông
- Chứng chỉ hành nghề thiết kế các bộ môn khác.
* Đối tượng: Là kỹ sư trình độ ĐH về các ngành kỹ thuật như: xây dựng, giao thông, thủy lợi, Bách khoa, KT Quân sự,Mỏ địa chất, các ngành môi trường…tốt nghiệp 5 năm trở lên.
Hồ sơ bao gồm: 
+ 0
4 Bằng tốt nghiệp (công chứng) 
+ 04 Chứng minh thư (công chứng) 
+ 04 ảnh (3x4) 
* Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại Học trở lên có ít nhất 05 năm kinh nghiệm (số năm kinh nghiệm tính từ ngày , tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới  thời điểm xin cấp chứng chỉ).
VI. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN - CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
1.  Hồ sơ môi giới bất động sản gồm: 
+ 04 ảnh (3x4) 
+ Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề có xác nhận của xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
+ 04 Chứng minh thư (công chứng) 
+ Giấy chứng nhận BĐS (công chứng) 
2.  Hồ sơ làm định giá bất động sản: 
+ 04 ảnh (3x4) 
+ Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ định giá BĐS hành nghề có xác nhận của xã ( phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
+ 04 Chứng minh thư (công chứng) 
+ 04 Bằng tốt nghiệp (công chứng) 
+ 04 Giấy chứng nhận Định giá BĐS (công chứng) 
+ Bản khai kinh nghiệm có xác nhận của cơ quan nơi công tác 
 
CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN:
§ Nghiệp vụ đấu thầu (chương trình cơ bản)
§ Nghiệp vụ đấu thầu (chương trình nâng cao)
§ Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
§ Nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư
§ Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
§ Giám sát thi công xây dựng công trình (cấp chứng nhận 3 lĩnh vực: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi - thủy điện)
§ Nghiệp vụ định giá xây dựng ( Kỹ sư định giá)
§ Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng
§ Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trình xây dựng
§ Kiểm định chất lượng công trình
§ Nghiệp vụ trắc đạc trong xây dựng
§ Lập và thẩm định dự án đầu tư
§ Thí nghiệm viên - Quản lý phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
§ Đào tạo về môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản
§ An toàn lao động - Vệ sinh lao động ( thông tư 27/2013TT – BLĐTBXH ngày 18/10/2013
§ Lập dự toán và đo bóc khối lượng công trình
§ Kế toán trưởng doanh nghiệp - Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
§ Tin học - Ngoại Ngữ -  Toeic B1,B2