Lớp đấu thầu
tết
LỚP BỒI DƯỠNG ÔN THI SÁT HẠCH VÀ NỘP HỒ SƠ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

LỚP BỒI DƯỠNG ÔN THI SÁT HẠCH VÀ NỘP HỒ SƠ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Khóa học   /  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

LỚP BỒI DƯỠNG ÔN THI SÁT HẠCH VÀ NỘP HỒ SƠ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

                                             THÔNG BÁO

LỚP BỒI DƯỠNG ÔN THI SÁT HẠCH VÀ NỘP HỒ SƠ THI

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

 

(PHỤC VỤ CHO KỲ THI NGÀY 13/12/2018 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc các tổ chức, đơn vị sau đây là đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu:
-         Đấu thầu chuyên nghiệp
-         Đơn vị mua sắm tập trung
-         Ban quản lý dự án chuyên nghiệp
-         Doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu
-         Đơn vị khác nếu có nhu cầu;
Nhằm giúp các cán bộ tham dự thi sát hạch để cấp CCHN đạt kết quả cao, Công ty cổ phần Đào tạo ASIA thông báo mở lớp “ Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu”.
1.  Nội dung bồi dưỡng: Đối với cả hai loại CCHN: (1) Xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn; (2) dịch vụ tư vấn.
2. Lịch khai giảng: tại Tp Hồ Chí Minh
-         Khóa 1: 02 ngày 13/12/2018
( Giờ học: buổi sáng 8h-11h30; buổi chiều: 13h30 đến 17h)
3. Giảng viên: Giảng viên Đấu thầu Quốc Gia, Giảng viên Cục Quản lý đấu thầu – Bộ kế hoạch và đầu tư.
4. Kinh phí1.800.000 đồng/người bao gồm:
-         Kinh phí ôn thi
-         Tài liệu ôn thi
-         Được tư vấn soát xét hồ sơ kinh nghiệm và nộp hồ sơ thi .
-         Báo lịch thi, hướng dẫn thi.
5. Địa điểm:
- Tại Tp Hồ Chí Minh: Học viện Hành Chính Quốc Gia, số 10, đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
- Hoặc tại các đơn vị có nhu cầu với số lượng đáp ứng.
6. Thông tin về Công ty chúng tôi: xin xem trên Website của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư   http:muasamcong.mpi.gov.vn - Mục danh sách trung tâm đào tạo Đấu thầu.