Lớp đấu thầu
tết
TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU TRÊN TOÀN QUỐC

TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU TRÊN TOÀN QUỐC

Khóa học   /  ĐẤU THẦU CƠ BẢN - NÂNG CAO - QUA MẠNG

TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU TRÊN TOÀN QUỐC

TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU TRÊN TOÀN QUỐC
- Căn cứ điều 16 luật đấu thầu năm 2013 của Quốc Hội.
- Căn cứ điều 111, 116 nghị định 63/2014/NĐ-CP của chính phủ về hướng dẫn và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu.
1. Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu:
- Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư.
- Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.
2. Yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu:
- Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Có chứng chỉ đấu thầu do các cơ sở đào tạo được bộ kế hoạch và đầu tư cho phép đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu.
- Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ;
- Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức
3. Thời hạn: Chứng chỉ hành nghề đấu thầu do Bộ kế hoạch và đầu tư cấp, có hiệu lực trong vòng 05 năm, kể từ ngày cấp.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ để được tư vấn:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Tel : 04.62843123             Fax: 04.36453296  
  Email : congtydaotaoasia@gmail.com/ www. daotao.asia
 LH: 0982.978.476/0932.383.331
Xin trân trọng cảm ơn!   
 
 
 
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
Điều 24. Loại, lĩnh vực hành nghề hoạt động đấu thầu
1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại I
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại I được hành nghề tư vấn đấu thầu đối với một, nhiều hoặc toàn bộ các lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ mà không phân biệt hạn mức, cụ thể như sau:
a) Lĩnh vực dịch vụ tư vấn;
b) Lĩnh vực dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa;
c) Lĩnh vực xây lắp;
d) Lĩnh vực EPC;
đ) Lĩnh vực mua thuốc;
e) Lĩnh vực lựa chọn nhà đầu tư;
2. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại II
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu loại II được hành nghề tư vấn đấu thầu đối với một, nhiều hoặc toàn bộ các lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ theo hạn mức, cụ thể như sau:
a) Lĩnh vực dịch vụ tư vấn đơn giản;
b) Lĩnh vực dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 10 tỷ đồng;
c) Lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu dưới 20 tỷ đồng;
d) Lĩnh vực EPC có giá gói thầu dưới 20 tỷ đồng;