Lớp đấu thầu
tết
Ngày 29/08/2019 khai giảng khóa quản lý lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội

Ngày 29/08/2019 khai giảng khóa quản lý lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội

Khóa học   /  QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 29/08/2019 khai giảng khóa quản lý lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 005/2019/ASIA/TB
-----------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019
 
                                                            THƯ MỜI
                               
Kính gửi:    THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁC CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG NINH
    Để nâng cao năng lực quản lý, làm công tác về Quản lý lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội Công ty CP Đào tạo ASIA  phối hợp với Bộ Lao động thương binh và Xã hội, chính thức tổ chức khóa học trên vào thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể như sau:
 
TT
Nội dung chương trình khoá học
Học phí
Thời gian học ngày
 
 
1
KHOÁ: NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
1.400.000
VNĐ/1 HV
    
29/0830/08/2019
Nội dung khóa học
Cập nhật Lương BHXH 2019
" Cập nhật mới nhất các quy định về Tiền Lương và BHXH năm 2019 - Rà soát và hướng dẫn điều chỉnh các sai phạm nghiêm trọng về Lương, HĐLĐ, BHXH để chuẩn bị thanh kiểm tra năm 2019"
Kiếm toán nội bộ
"Kinh nghiệm và kỹ năng kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ
Nhận diện rủi ro, sai sót thường gặp trong doanh nghiệp
Giải pháp xử lý hiệu quả”
Định mức Lao động
KINH NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
& ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM
 Giảng viên: Vụ Lao động - Tiền Lương, Vụ Bảo hiểm Xã Hội - Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội
Địa điểm học:                                    TT GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ TỈNH QN
                                         Đ/C: VƯỜN ĐÀO – BÃI CHÁY – QUẢNG NINH ( GẦN KHU HẢI QUÂN C)
* Các học viên tham gia khóa học sẽ được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa học, Kính đề nghị các Đơn vị, cá nhân có nhu cầu học gửi công văn, điện thoại hoặc Fax danh sách về Công ty.Ngoài khóa học trên công ty còn tổ chức các khóa học :Đấu thầu,Quản lý dự án,Định giá xd,Giám đốc QLDA,Chỉ huy trưởng CT,Giám sát TC,Nghiệm thu hoàn công,Nghiệp vụ bất động sản,Quản lý chi phí,hành chính văn phòng,Lập dự toán..v...v....
Hãy liên hệ để đăng ký:                                               CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sở chính: Số Nhà 231 - Tổ 8 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN
Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476       Fax: (04) 3645.3296
Email: congtydaotaoasia@gmail.com/ www daotao.asia