Lớp đấu thầu
tết
Khai giảng lớp Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Khai giảng lớp Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Khóa học   /  LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN - GIÁM SÁT THI CÔNG - LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT

Khai giảng lớp Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 005/2018/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 4  tháng 05 năm 2018
THƯ MỜI NHẬP HỌC
(V/v: Tham dự  khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu )
 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁ NHÂN TRÊN TOÀN QUỐC.
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ TQ  như sau:
Căn cứ vào nghị định 116/2008/NĐ- CP ngày 14/11/2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư.
Căn cứ quyết định số 438/QĐ –BKH ngày 7/4/2009 của Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đấu thầu.
Căn cứ thông tư 10/2010/TT- BKH ngày 13/5/2010 Bộ Kế Hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu.
-   Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 01/01/2018, các cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc các tổ chức.
Số
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
Khóa Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn
1.200.000 VNĐ/HV
 
Khóa ngày:
Đợt 1: 23/05/2018
Đợt 1: 15/06/2018
 
2
Khóa Ông thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn
1.200.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 23/05/2018
Đợt 1: 15/06/2018
 
3
Khóa Ông thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cả 2 lĩnh vực trên
1.500.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 23/05/2018
Đợt 1: 15/06/2018
 
Địa diểm học:  TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG – SỐ 220 ĐƯỜNG LÁNG – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA – SỐ 10 ĐƯỜNG 3/2 – PHƯỜNG 12 – QUẬN 10 – TP. HỒ CHÍ MINH
 * Giảng viên: Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KH và Đầu tư
 *  Đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:
-  Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
-  Doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu
-  Ban quản lý dự án chuyên nghiệp
-  Đơn vị mua sắm tập trung
      Để tạo điều kiện cho các thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đạt kết quả tốt nhất, Công ty ASIA sẽ tổ chức các khóa đào tạo phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học
Hãy liên hệ để đăng ký:                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sở chính: Số Nhà 231- Tổ 8 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN
Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 / Fax: (04) 3645.3296
 
* Kính đề nghị Quý Lãnh đạo đơn vị, cá nhân phổ biến Thông                                                        GIÁM ĐỐC
 báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.
* Cty chúng tôi còn nhận tổ chức theo Hợp đồng nếu Cơ quan,
Doanh Nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tổ chức tại đơn vị mình.                                                         Đã kí
Nơi nhận:   - Văn phòng                                                                                                                                                       
                    - Thủ trưởng đơn vị
     - Phòng hành chính, tổ chức
     - Phòng kế hoạch                                                                                              Đào Thị Hồng Luyến
     - Phòng quản lý đấu thầu
     - Phòng thẩm định & QLDA
                    - Lưu VT