Lớp đấu thầu
tết
Khai giảng khóa Tiền Lương tại Hải Phòng ngày 27/04/2019

Khai giảng khóa Tiền Lương tại Hải Phòng ngày 27/04/2019

Khóa học   /  HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH - HẢI DƯƠNG - NAM ĐỊNH - BẮC NINH - NINH BÌNH

Khai giảng khóa Tiền Lương tại Hải Phòng ngày 27/04/2019

 
http://daotao.asia/upload/fckeditor/logo.jpg
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 003/2019/ASIA/TB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019
                                                                
THƯ MỜI
                               
Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CÁC CƠ QUAN & CÁC SỞ BAN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HẢI PHÒNG
 
    Để nâng cao năng lực quản lý, làm công tác về Quản lý lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội  Công ty cổ phần đào tạo ASIA phối hợp với Bộ Lao động thương binh và Xã hội, chính thức tổ chức khóa học trên vào thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể như sau:
 
TT
Nội dung chương trình khoá học
Học phí
Thời gian học ngày
1
KHOÁ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 
900.000
VNĐ/1HV
 
Khóa 1: 27/04/2019
 
        
 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA KHÓA HỌC CÓ 3 CHUYÊN ĐỀ:
1-  Quản lý lao động, Hợp đồng lao động, kỷ luật lao động
 -   Các văn bản về Hợp đồng lao động; đối tượng phạm vi áp dụng, loại hợp đồng lao động, hình thức hợp đồng lao động, nội dung hợp đồng lao động, ký loại hợp đồng lao động, việc làm thử, thay đổi nội dung hợp đồng lao động, điều chuyển làm việc khác, tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước, quyền đơn phương chấp dứt hợp đồng của người lao động; quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của Cơ quan, Doanh nghiệp; chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;
      -   Trợ cấp thôi việc; không được trợ cấp thôi việc; mất việc làm;
      -   Kỷ luật lao động, các hình thức kỷ luật lao động; hình thức kỷ luật sa thải; Hồ sơ xử lý kỷ luật, nguyên tắc  xem sét kỷ luật, tổ chức xét hợp kỷ luật ...
     -  Thời gian tập sự, loại hợp đồng làm việc, chấm dứt HĐ làm việc, trợ cấp thôi việc của viên chức NN
2- Tiền lươngcác văn bản về tiền lương
-   Lương tối thiểu, quản lý tiền lương đối với các Cơ quan, Doanh nghiệp, xây dựng thang, bảng lương,quy chế trả lương, phụ cấp lương, chế độ tiền lương, Quỹ lương,  định mức lao động, chế độ nâng bậc lương, hình thức trả lương, tiền lương làm việc ban đêm và tiền lương ngừng việc, lương nghỉ lễ và lương để tính các khoản trợ cấp, tiền thưởng …
-  Phương pháp xây dựng thang bảng lương; Phương pháp xây dựng định mức lao động tổng hợp; Phương pháp xây dựng quy chế trả lương; Chuyển ngạch lương và nâng ngạch lương của viên chức Nhà nước.
3-  Bảo hiểm xã hộigiới thiệu tổng quan về hệ thống BHXH
 -  Hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
 -  Hướng dẫnThông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP
 -  Hướng dẫn Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH sữa đổi bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH
-   Hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong Chính sách BHXH bắt buộc hiện hành.
-   Hướng dẫn tình hình thu, chi BHXH, tình hình cân đối quỹ bảo hiểm xã hội
      -  Giới thiệu nội dung chi tiết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, chế độ BHXH
       dài hạn (bao gồm chế độ hưu trí và tử tuất)
 -  Hướng dẫn và trả lời học viên những vướng mắc, tình huống thường gặp trong các Cơ quan, DN
 Giảng viên: Vụ Lao động - Tiền Lương, Vụ Bảo hiểm Xã Hội - Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội
Địa điểm học:                                      TT  NGOẠI NGỮ HẢI PHÒNG
SỐ 10 -TRẦN PHÚ - Q.NGÔ QUYỀN-HẢI PHÒNG
* Các học viên tham gia khóa học sẽ được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa học, Kính đề nghị các Đơn vị, cá nhân có nhu cầu học gửi công văn, điện thoại hoặc Fax danh sách về Công ty.Ngoài khóa học trên công ty còn tổ chức các khóa học :Đấu thầu,Quản lý dự án,Định giá xd,Giám đốc QLDA,Chỉ huy trưởng CT,Giám sát TC,Nghiệm thu hoàn công,Nghiệp vụ bất động sản,Quản lý chi phí,hành chính văn phòng,Lập dự toán..v...v....
 
Mọi chi tiết xin liên hệ:                 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sởchính: Số Nhà 231 - Tổ 8 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 04.6284.3123 - Fax: (04) 3645.3296   Hoặc 0982.978.476
Email:  congtydaotaoasia@gmail.com / Website: daotao.asia
 
 * Kính đề nghị Quý lãnh đạo đơn vị, cá nhân phổ biến Thông                                                                                                              
báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.
* Cty chúng tôi còn nhận tổ chức theo Hợp đồng nếu Cơ quan,
Doanh Nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tổ chức tại đơn vị mình.
Nơi nhận:   - Văn phòng                                                                                                 
                   - Thủ trưởng đơn vị
                    - Phòng hành chính, tổ chức
                    - Phòng kế hoạch
                    - Phòng quản lý đấu thầu
                    - Lưu VT                                                                                    
 
 
 
 
    

    

Các tin bài khác:
  • Khai giảng khóa QLDA CNTT, Giám sát thi công CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)
  • Khai giảng khóa QLDA CNTT, Giám sát thi công CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)
  • NGÀY 26/04/2019 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – LỰA CHON NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
  • Ngày 26/04/2019 khai giảng khóa Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin ( NĐ 102)
  • Ngày 27/04/2019 khai giảng khóa VTLT tại Hải Phòng
  • Liên tục khai giảng các khóa học nghiệp vụ xây dựng Đấu Thầu, QLDA,Định Giá,Giám Sát 3 lĩnh vực,Chỉ Huy Trưởng…..tại Hải Phòng.
  • Khai giảng Đấu thầu cơ bản, hướng dẫn Luật 43 và Nghị định 63 ngày 26/04/2019
  • KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – LỰA CHON NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
  • Khai giảng các khóa nghiệp vụ tại Hải Dương ngày 26/04/2019
  • Ngày 19/04/2019 khai giảng các khóa nghiệp vụ tại Ninh Bình