Lớp đấu thầu
tết
Khai giảng Đấu Thầu Cơ Bản, Nâng Cao, Qua Mạng Thực hành Trên Máy 16/03/2018

Khai giảng Đấu Thầu Cơ Bản, Nâng Cao, Qua Mạng Thực hành Trên Máy 16/03/2018

Khóa học   /  ĐẤU THẦU CƠ BẢN - NÂNG CAO - QUA MẠNG

Khai giảng Đấu Thầu Cơ Bản, Nâng Cao, Qua Mạng Thực hành Trên Máy 16/03/2018

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 005/2018/ASIA/TB
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
 
 
Hà Nội, ngày 4  tháng 05 năm 2018
THƯ MỜI NHẬP HỌC
(V/v: Tham dự  khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu )
 
Kính gửi:
THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, CÁC PHÒNG  BAN, CÁ NHÂN TRÊN TOÀN QUỐC.
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đào tạo ASIA xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ TQ  như sau:
Căn cứ vào nghị định 116/2008/NĐ- CP ngày 14/11/2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư.
Căn cứ quyết định số 438/QĐ –BKH ngày 7/4/2009 của Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đấu thầu.
Căn cứ thông tư 10/2010/TT- BKH ngày 13/5/2010 Bộ Kế Hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu.
-   Bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham gia thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật đấu thầu.
 
Số
 Khoá học
Học phí/hv
Khai giảng
1
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN
Luật đấu thầu mới số: 43/2013/ QH13 ngày 26/11/2013 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
800.000 VNĐ/HV
 
Khóa ngày:
Đợt 1: 11/05 - 13/05/2018
Đợt 2: 25/05 -27/05/2018
 
2
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2010/TT-BKHĐT ngày 13/5/2010 của Bộ kế hoạch và Đầu tư)
1.300.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 11/05 - 13/05/2018
Đợt 2: 25/05 -27/05/2018
 
3
KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC ngày 08/9/2015quy định chi tiết cung cấp,đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chon nhà thầu qua mạng)
1.400.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 27/05 – 28/05/2018
 
4
KHÓA NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
800.000 VNĐ/HV
 
Đợt 1: 11/05 - 13/05/2018
Đợt 2: 25/05 -27/05/2018
 
Địa diểm học:  TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG – SỐ 220 ĐƯỜNG LÁNG – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA – SỐ 10 ĐƯỜNG 3/2 – PHƯỜNG 12 – QUẬN 10 – TP. HỒ CHÍ MINH
 * Giảng viên: Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ KH và Đầu tư, Bộ xây dựng
 * Thủ tục nhập học: Nộp 02 ảnh 3x4 ( sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh) 2 bản photo CMT  Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng
V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau:
Mẫu đăng ký tham dự khoá học
STT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi sinh
Chức vụ
Tên đơn vị công tác
ĐT CQ, DĐ, Fax
Tên khóa học, ngày học
Hãy liên hệ để đăng ký:                   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sở chính: Số Nhà 231- Tổ 8 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN
Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476 / Fax: (04) 3645.3296
 
* Kính đề nghị Quý Lãnh đạo đơn vị, cá nhân phổ biến Thông                                                        GIÁM ĐỐC
 báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.
* Cty chúng tôi còn nhận tổ chức theo Hợp đồng nếu Cơ quan,
Doanh Nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tổ chức tại đơn vị mình.                                                         Đã kí
Nơi nhận:   - Văn phòng                                                                                                                                                       
                    - Thủ trưởng đơn vị
     - Phòng hành chính, tổ chức
     - Phòng kế hoạch                                                                                              Đào Thị Hồng Luyến
     - Phòng quản lý đấu thầu
     - Phòng thẩm định & QLDA
                    - Lưu VT                                                                                                                   
 
                                                                                                                         
    4. Nội dung khóa học: ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Ngày
Nội dung
Giảng viên Hướng dẫn
Ngày thứ nhất - Buổi sáng
8h00-8h30’
Lễ khai giảng, học viên làm thủ tục đăng ký, nộp học phí nhận tài liệu tại lớp học
 
 
 
 
 
Giảng viên: Phòng quản lý mạng đấu thầu-Bộ kế hoạch và Đầu tư
8h30-9h30’
Chuyên đề 1: Giới thiệu các quy định chung về đấu thầu điện tử Quốc gia
Chuyên đề 2: Kiểm tra các thông tin mời thầu điện tử trên mạng đấu thầu điện tử Quốc gia
- Học thực hành trên máy tính
9h30-9h45’
Nghỉ giải lao
9h45-11h30
Chuyên đề 3: Cách thực hiện hồ sơ đấu thầu điện tử
- Học thực hành trên máy tính
Buổi chiều
 
13h30-15h30
Chuyên đề 4: Quy trình đăng tải Hồ sơ đấu thầu điện tử
- Học thực hành trên máy tính
 
 
 
 
 
 
 
Giảng viên: Phòng quản lý mạng đấu thầu-Bộ kế hoạch và Đầu tư
15h30-15h45
Nghỉ giải lao
15h45-17h
Chuyên đề 5: Giới thiệu chức năng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu
- Học thực hành trên máy tính
Ngày thứ 2
8h00-9h30
Chuyên đề 6: Dự thầu, mở thầu, nhập kết quả đánh giá ...
- Học thực hành trên máy tính
9h30-9h40
Nghỉ giải lao
9h40-11h30
Chuyên đề 6: (tiếp)
Giới thiệu các tình huống trong đấu thầu qua mạng
- Học thực hành trên máy tính
- Hướng dẫn Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng