Lớp đấu thầu
tết

Khóa học

Các tin bài khác:
  • KHAI GIẢNG KHÓA HỌC VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ KG 14/11 & 23/11/2018
  • KHAI GIẢNG KHÓA VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TẠI HỒ CHÍ MINH 14/11 và 23/11/2018
  • Khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng: Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản; Quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản.
  • Khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng: Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản; Quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản.
  • LỚP BỒI DƯỠNG ÔN THI SÁT HẠCH VÀ NỘP HỒ SƠ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
  • NGÀY 17/11/2018 KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU THẦU QUA MẠNG TẠI TP.HCM
  • CHÍNH XÁC 17/11/2018 KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU THẦU QUA MẠNG TẠI QUẢNG NINH
  • NGÀY 17 /11/2018 KHAI GIẢNG KHÓA ĐẤU THẦU QUA MẠNG
  • Giảm học phí 10-15% khi đăng ký Lịch Học nghiệp vụ Đấu thầu, QLDA, Giám sát thi công XDCT, Chỉ Huy Trưởng, Kỹ Sư Định Giá, BHXH, HCVP
  • NGÀY 19/10/2018 KHAI GIẢNG KHÓA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU – LỰA CHON NHÀ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ