Lớp đấu thầu
tết
Hướng dẫn chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc Sư hoạt động XD

Hướng dẫn chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc Sư hoạt động XD

Khóa học   /  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Hướng dẫn chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc Sư hoạt động XD

I CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XD
 -Thiết kế quy hoạch xây dựng.
 - Thiết kế kiến trúc công trình.
 - Thiết kế nội - ngoại thất công trình                    
- Đối tượng: Là kiến trúc sư trình độ ĐH tốt nghiệp 5 năm trở lên
* Hồ sơ bao gồm: 
+ 04 Bằng tốt nghiệp (công chứng) 
+ 04 Chứng minh thư (công chứng) 
+ 04 ảnh (3x4) 
* Yêu cầu:
Tốt nghiệp Đại Học trở lên có ít nhất 05 năm kinh nghiệm (số năm kinh nghiệm tính từ ngày , tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới  thời điểm xin cấp chứng chỉ).