Lớp đấu thầu
tết
Hướng dẫn chứng chỉ hành nghề Giám Sát Xây Dựng Công Trình

Hướng dẫn chứng chỉ hành nghề Giám Sát Xây Dựng Công Trình

Khóa học   /  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Hướng dẫn chứng chỉ hành nghề Giám Sát Xây Dựng Công Trình

I. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
1. Giám sát công tác khảo sát xây dựng: 
- Giám sát khảo sát địa chất công trình;
- Giám sát khảo sát thuỷ văn công trình;
- Giám sát khảo sát địa hình công trình; 
2. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị, xây dựng và hoàn thiện: 
- Chứng chỉ hành nghề giám sát mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.
- Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp;
- Giám sát hạ tầng kỹ thuật;
- Giám sát công trình giao thông;
- Giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp;
- Giám sát công trình thuỷ lợi; thủy điện
- Giám sát công trình thông tin liên lạc;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị thông gió và ĐHKK;
- Giám sát công trình cấp thoát nước và xử lý rác thải môi trường;
- Giám sát công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV hoặc 110KV; 
* Đối tượng: Tốt nghiệp trung cấp trở lên (bằng TC và CĐ thi công công trình cấp 4 hoặc vùng sâu vùng xa còn bằng ĐH giám sát tất cả các loại công trình).
Hồ sơ bao gồm: 
+ 04 Bằng tốt nghiệp (công chứng) 
+ 04 Chứng minh thư (công chứng) 
+ 04 Chứng nhận bồi dưỡng TVGS (công chứng) 
+ 04 ảnh (3x4) 
* Yêu cầu:
 - 03 năm kinh nghiệm  trở lên - (Số năm kinh nghiệm tính từ ngày , tháng, năm ghi trên bằng tốt nghiệp tới thời điểm xin cấp chứng chỉ). 
-  Trình độ Trung cấp, Cao đẳng Chứng chỉ màu hồng, chỉ được giám sát, thi công công trình cấp 4 hoặc vùng sâu vùng xa.
-  Trình độ Đại học Chứng chỉ màu đỏ được giám sát tất cả các loại công trình.