Lớp đấu thầu
tết
Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hạng I BXD cấp, hạng II SXD cấp

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hạng I BXD cấp, hạng II SXD cấp

Khóa học   /  HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hạng I BXD cấp, hạng II SXD cấp

 Công ty cổ phần đào tạo asia phối hợp với các trường  đại học, cao đẳng, trung cấp nghề,  mở các chương trình đào tạo như sau:
Số TT
Tên khóa học
1
Quản lý khách sạn, nhà hàng, nấu ăn, du lịch...
2
Tiếng anh A2, B1, B2 ( phôi bộ, khung tham chiếu châu âu)
3
Tin học IC3 khung chuẩn công nghệ thông tin
4
Liên thông đại học các ngành như giao thông, XD, điện... thạc sỹ...
5
Quản lý trong chợ,siêu thị và trung tâm thương mại