Lớp đấu thầu
tết
Cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Khóa học   /  ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

- Căn cứ thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ xây dựng quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Nhằm tiết kiệm thời gian của các cơ quan, đơn vị, Công ty cổ phần đào tạo Asia nhận làm dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực xây dựng có nhu cầu muốn đăng tải lên website của Bộ Xây Dựng.
1. hợp đồng yêu cầu:
+ phải có hợp đồng và thanh lý hợp đồng mới là đạt. Trường hợp hđ chưa xong chưa thanh lý thì  phải có biên bản đưa vào sd. hoặc nghiệm thu công trình.
+ yêu cầu scan bản chính. hạn chế và thường gạt hs công chứng.
+ hợp đồng và thanh lý hợp đồng phải có dấu đỏ. dấu giáp lai trang nào cũng phải có hoặc các 1 trang có 1 trang với hợp đồng in 2 mặt.
2. PL 03,04: Yêu cầu cty đánh giá chuẩn năng lực, chuẩn cấp công trình mình muốn xin
3. Hồ sơ cá nhân: phải đầy đủ: bằng, cmt, cchn, hđlđ, kê khai kn với cá nhân chủ chốt. yêu cầu scan bản gốc đẹp rõ ràng. 
Xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
ĐC : 231 Tổ 8  – P.Yên Sở  – Q. Hoàng Mai – Hà Nội
Tel: 04 6284.3123      0982.978.476
Website: 
daotao.asia