Lớp đấu thầu
tết
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Khóa học   /  CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - MGBĐS - XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Số: 0020/2016/ASIA/TB
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
(V/v: Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề XD)
 
Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016
 
HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
 
 
 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XD (Hạng 1 – Hạng 2)
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
- Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Giám sát hạ tầng kỹ thuật
- Giám sát giao thông
- Giám sát thủy lợi, thủy điện
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.
- Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn
-Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (ghi rõ loại công trình).

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XD
-Thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế kiến trúc công trình.
- Thiết kế nội ngoại thất công trình
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Khảo sát xây dựng bao gồm:
- Khảo sát địa hình.
- Khảo sát địa chất công trình.
- Khảo sát địa chất thuỷ văn.
Thiết kế xây dựng bao gồm các lĩnh vực chủ yếu:
- Thiết kế kết cấu công trình.
- Thiết kế điện công trình.
- Thiết kế cơ điện công trình.
- Thiết kế cấp- thoát nước.
- Thiết kế cấp nhiệt.
- Thiết kế thông gió, điều hoà không khí.
- Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng.
- Thiết kế giao thông
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT: 
3 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng ) 
3 Chứng minh thư - ( công chứng cả hai mặt) 
3 Chứng nhận bồi dưỡng TVGS - ( công chứng ) 

6 ảnh 3x4

Công Ty Cổ Phần Đào tạo ASIA  liên tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ:, Đấu Thầu, QLDA, Lập Dự  Toán, Định Giá XD,  Giám Sát Thi Công , Chỉ Huy Trưởng Công Trình XD, Đánh Giá DA, An Toàn Lao Động Và Vệ Sinh Lao Động, Quản Lý Chất Lượng Công Trình, Hành Chính Văn Phòng, Văn Thư, Lưu Trữ, Quản Lý Chi Phí… . Hotline: 0982.978.476 

Hãy liên hệ để đăng ký:                                                            CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASIA
Trụ sở chính: Số Nhà 231- Tổ 8 - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai – HN
Điện thoại: 046.284.3123/ 0982.978.476/ 0932.383.331/Fax: (04) 3645.3296
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   
* Kính đề nghị Quý Lãnh đạo đơn vị, cá nhân phổ biến Thông
 báo này cho các đơn vị ngành dọc và đơn vị trên địa bàn.                                                                                      
* Cty chúng tôi còn nhận tổ chức theo Hợp đồng nếu Cơ quan,
Doanh Nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tổ chức tại đơn vị mình.