Lớp đấu thầu
tết
Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Công ty Cổ Phần Đạo Tạo ASIA - Liên Hệ Hotline: 0982.978.476

Dịch vụ
Khai giảng các khóa ngày 17/11/2017 Tại Quảng Ninh
Khai giảng các khóa ngày 17/11/2017 Tại Quảng Ninh

     Các chương trình  luôn mang tính thời sự, khoa học và gắn liền những thực tiễn phát triển tại các cơ quan đơn vị, mang lại những lợi ích thiết thực, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên để từ đó mỗi cá nhân có những đóng góp tích cực cho đơn vị mình.


Chi tiết
   1   2